Nuttige cijfers voor prestatieafspraken

22 juni 2016

Deze week ontvangen de meeste huurdersorganisaties die actief zijn bij woningcorporaties een brief van het Ministerie van BZK. Daarin worden ze gewezen op de website www.woningwet2015.nl, waarop vanaf vrijdag 24 juni cijfers staan over financiële ruimte van hun corporatie.

Houd huren betaalbaar

 

Het gaat om de financiële ruimte die een corporatie heeft voor investeringen in nieuwbouw, renovatie of betaalbaarheid. Bij de brief zit een lijst van gemeenten en de financiële ruimte daar.

Prestatieafspraken

De cijfers worden de Indicatieve Bestedingsruimte Wooncorporaties (IBW) genoemd en zijn een gevolg van de Woningwet 2015. Die verplicht corporaties om prestatieafspraken te maken met de huurdersorganisaties en gemeenten waar zij actief zijn. Om scherp te kunnen onderhandelen moet je als huurdersorganisatie of gemeente wel weten hoeveel financiële ruimte een corporatie heeft. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij het ministerie.

Nieuwbouw, duurzaamheid of betaalbaarheid

Om de financiële ruimte te bepalen kijkt het ministerie naar de veilige marge waarbinnen een corporatie extra ‘geborgde’ leningen kan aangaan bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De al bestaande plannen zijn daarbij al meegeteld. Deze berekening heeft een hoog ongeveer gehalte, maar blijft nuttige kennis. De Indicatieve investeringsruimte wordt onderscheiden in drie categorieën: investeringen in nieuwbouw, in renovaties of in huurverlaging.

Grote verschillen tussen gemeenten

Het ministerie berekent voor elke categorie wat er kan gebeuren als de ruimte volledig daarvoor wordt ingezet. In de praktijk is de ruimte voor investeringen in nieuwbouw en renovaties veel hoger dan voor huurverlaging. Dat komt omdat een investering in nieuwbouw of renovatie in latere jaren ook weer geld oplevert een huurverlaging jarenlang inkomsten verlaagt. De verschillen tussen gemeenten zijn behoorlijk groot. De ruimte voor huurverlaging loopt bijvoorbeeld uiteen van € 0,- tot € 1.500,- per jaar.

Nuttige tool

De Woonbond ziet in deze cijfers een heel nuttige tool voor het lokale overleg over de prestatieafspraken. Corporaties zullen zeker allerlei kanttekeningen maken bij de cijfers en soms terecht, maar als indicatie zijn de getallen zeker nuttig. Ook om keuzes te maken waarin geïnvesteerd moet worden, want betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn beide van belang. Meer nieuwbouw, meer investeringen in duurzaamheid en betaalbaarheid zijn allemaal nodig. Daarvoor blijven de middelen heel schaars.

 

betaalbaarheid
Feiten en cijfers
nieuwbouw
woningcorporatie
woningwet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen