Onderbouwing huurparagraaf regeerakkoord deugt niet

11 december 2012

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op verzoek van de Tweede Kamer nog eens beter gekeken naar de doorrekening van het huurbeleid uit het regeerakkoord. Ook al formuleert het CPB voorzichtig, de conclusie kan niet anders zijn dan dat de doorrekening gebaseerd is op foutieve vooronderstellingen.

www.actiehuuralarm.nl
Logo van de Actie Huuralarm van de Woonbond

Het CPB gaat uit van verouderde WOZ-waarde en veronderstelt stijgende woningprijzen, terwijl prijzen alleen maar dalen. Als uitgegaan wordt van reële uitgangspunten en een afgrenzing van de huur op 4,5% van de WOZ-waarde dan blijkt de verhuurdersheffing niet financierbaar. Als de afgrendeling los wordt gelaten betalen de huurders het gelag.

De heffing is alleen maar op te brengen als de huren gigantisch stijgen, namelijk van gemiddeld € 479 per maand in 2011 naar € 659 in 2017, een gemiddelde stijging van maar liefst 38%!!

De nieuwe CPB-analyse bevestigt nog eens wat de Woonbond steeds heeft gezegd: de verhuurdersheffing leidt tot onacceptabele huurverhogingen. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘De huurstijgingen ondermijnen de betaalbaarheid van het wonen. En als dank voor deze huurverhogingen krijgen huurders langere wachtlijsten, minder onderhoud, minder renovatie en minder dienstverlening.’

De Woonbond roept huurders en huurdersorganisaties op te protesteren tegen de desastreuze huurmaatregelen van het kabinet: steun de actie HUURALARM www.actiehuuralarm.nl.  

betaalbaarheid
kabinetsbeleid
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen