Onderhoud en vervanging blokverwarming onder servicekosten

10 september 2018

Door een wijziging in de Warmtewet vallen huurders en verhuurders met blokverwarming daar niet meer onder. Minister Ollongren wil het mogelijk maken aanschaf en onderhoud van de ketel en de leidingen voor collectieve verwarming zoals blokverwarming onder de servicekosten te laten vallen.

Hoge stookkosten

Na een lobby door de verhuurders wil de minister het dus mogelijk maken de kosten voor de installaties en buizen apart bij de huurders in rekening te brengen. Dat een geleverde dienst, zoals het leveren van warmte onder servicekosten valt, is logisch. Maar onderhoud en aanschaf van installaties die onderdeel zijn van een complex of woning horen in de huurprijs te zitten. De huur is de vergoeding voor het gebruik van het gehele onroerende goed. Daar horen de installaties en de buizen gewoon bij. Met dit voorgestelde besluit maakt de minister een rommeltje van het huurrecht.

Hogere woonlasten 

De Woonbond is in een reactie op het voorstel dan ook ronduit negatief over de voorgenomen wijziging van de servicekosten. Het is onduidelijk hoe hoog de kosten kunnen oplopen voor huurders met blokverwarming. Wij voorzien dat huurders te maken kunnen krijgen met een extra verhoging van de woonlasten, zonder dat daar enige verbetering van de woning tegenover staat.

Complexe geschillen

Huurders kunnen met een geschil over de servicekosten naar de Huurcommissie. De servicekostenafrekeningen zijn nu al relatief zware en ingewikkelde dossiers bij de huurcommissie en dat wordt op deze manier alleen maar erger. De Woonbond voorziet een administratieve puinhoop als deze maatregel wordt doorgevoerd.

servicekosten
warmtewet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen