Onduidelijkheid over mogelijkheden huurmatiging Vestia

14 juli 2020

Vestia voert de afspraken uit het sociaal huurakkoord over huurbevriezing of huurverlaging niet uit. De Woonbond maakte samen met corporatiekoepel Aedes afspraken over huurbevriezing en huurverlaging voor huurders met een laag inkomen en hoge huur. Vestia zou dit niet mogen toepassen van de financiële toezichthouder, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

Woningcorporatie Vestia
Hoofdkantoor van woningcorporatie Vestia

De Woonbond stuurde hierover een brief over aan minister Ollongren. Ollongren antwoordde dat Vestia zich wel degelijk aan het huurakkoord houdt. Het is volgens de minister dan ook niet zo dat de WSW heeft gezegd dat Vestia zich niet aan het huurakkoord mag houden.

Minister kijkt alleen naar de wet

De minister gaat in haar brief echter alleen in op dat deel van het Sociaal Huurakkoord dat in de wet is opgenomen. Namelijk dat de huurprijzen gemiddeld niet harder mogen stijgen dan inflatie. De vraag vanuit de Woonbond was echter niet of Vestia zich aan de wet houdt, maar of de WSW inderdaad stelt dat Vestia de afspraken over huurverlaging en bevriezing niet na mag komen.

Mag huurbevriezing wel of niet van de toezichthouder?

In de brief geeft de minister aan dat Vestia in overleg met de lokale huurdersorganisatie ander maatwerk uitvoert. Maar de Landelijke Huurdersraad Vestia geeft op de eigen website aan bij de corporatie verzocht te hebben de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord na te komen. Ze kregen vervolgens te horen dat dat van de WSW niet mag. De financiële situatie van Vestia zou dit niet toelaten, volgens de corporatie. Vestia schrijft op de eigen website: ‘Wij zijn een saneringscorporatie. Dat betekent dat wij onze geldzaken op orde moeten krijgen. We moeten ons aan strenge regels van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) houden’.

Opheldering

In een tweede brief vraagt de Woonbond opnieuw om opheldering. Heeft de toezichthouder zich inderdaad uitgesproken tegen huurbevriezing en huurverlaging zoals is afgesproken in het Sociaal Huurakkoord? Klopt het dat de financiële situatie van Vestia huurbevriezing en verlaging niet toelaat? Zo ja, hoe wil de minister huurders van Vestia dan tegemoet komen? Nu zijn het de huurders van Vestia die dubbel en dwars betalen voor financiële fouten van de corporatie in het verleden. Het is niet uit te leggen dat huurders met een krappe beurs bij Vestia geen huurbevriezing of verlaging kunnen krijgen, terwijl de noodlijdende corporatie wél de verhuurderheffing blijft betalen aan de staatskas.

betaalbaarheid
sociaal huurakkoord

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen