Online ‘Canon’ van de volkshuisvesting

3 juni 2016

Op 11 mei ging de Canon volkshuisvesting online. In 25 verhalen behandelt de Canon de geschiedenis van de Nederlandse volkshuisvesting. Van de eerste filantropische woningbouwvereniging uit 1852 tot de parlementaire enquête woningcorporaties in 2014.

Het Schip Amsterdam (amsterdamse School)
Het Schip, Spaarndammerbuurt Amsterdam.

De Canon is ontwikkeld door de Vereniging Canon Sociaal Werk, met steun van het ministerie van BZK, Aedes en 16 woningcorporaties. De leuke en leerzame Canon is verluchtigd met video's en ander beeldmateriaal en heeft handige links naar heel veel websites, waaronder die van de Woonbond.

25 thema’s

De thema’s die aan de orde komen zijn onder meer de Woningwet (1901), de rol van gemeenten (1915), de Amsterdamse School (1921), de huurstakingen (1933), de wederopbouw (1945), de ruimtelijke ordening (1966), de kraakbeweging (1968), de huurdersorganisaties (1972), de geschiedenis van de huurdersbeweging (1972), de stadsvernieuwing (1977), de verzelfstandiging (1995), de stedelijke vernieuwing (1997) en de huisvesting van bijzondere doelgroepen (2006).

Historische wandeling

Bijzonder onderdeel van de Canon is een historische wandeling (met kaart van de route) door Klarendal, een Arnhemse volksbuurt met een roerige geschiedenis. Daar werd de Canon ook tijdens een wandeling op 11 mei ten doop gehouden.

Later ook in boekvorm

Het plan is om van deze digitale Canon ook een eenmalige boekeditie te maken, die in november 2016 verschijnt. Het zal een rijk geïllustreerd boek worden, van ongeveer 100 pagina’s. Vooraf intekenen kan op de website van de Canon.

Aedes
Feiten en cijfers
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen