Onterecht hoge huren vrije sector verder onderzocht

23 mei 2023

De Woonbond heeft verder onderzoek gedaan naar twijfelachtige huurverhogingsbedingen in huurcontracten. Tientallen huurders uit de vrije sector reageerden op de Kassa-uitzending in april en stuurden hun huurcontract op. Juristen van de Woonbond trekken nu een voorlopige conclusie.

Het tv-programma Kassa liet hoogleraar Marco Loos kijken naar verschillende huurcontracten, hij concludeerde dat het zogeheten huurverhogingsbeding in sommige gevallen geen stand zal houden bij de rechter. Het gaat om huurcontracten die zijn afgesloten tussen 1994 en 2021, waarbij te onduidelijk omschreven is op welk verhogingspercentage huurders kunnen rekenen. Dit zou in strijd kunnen zijn met een Europese richtlijn.

Strijdigheden en verschillen in huurcontracten

Juristen van de Woonbond hebben tientallen contracten bekeken van huurders die contact opnamen naar aanleiding van de uitzending. Zij concluderen dat in meerdere gevallen het huurverhogingsbeding in strijd is met de Europese richtlijn, maar ook dat al deze huurcontracten erg verschillen van elkaar. Dit laatste betekent dat een toetsing door de rechter alleen uitsluitsel geeft over een individueel huurcontract en geen duidelijkheid biedt voor andere huurders.

Proefprocedure biedt nu geen uitkomst

De Woonbond start daarom op dit moment geen proefprocedure, want hiervoor is het cruciaal dat die ene uitspraak ook uitsluitsel geeft voor andere huurders in dezelfde situatie. Wel geven de juristen een individueel advies aan de huurders die tot nu toe hun contract hebben voorgelegd en lid zijn van de Woonbond.

Naast juridische ook politieke oplossing nodig

Voor het vervolg onderzoeken de juristen op welke manier de onterechte huurverhogingsbedingen wel collectief nietig verklaard kunnen worden. Daarnaast voeren de belangenbehartigers de druk op politiek Den Haag op om bij wet een blijvende maximale huurverhoging voor de vrije huursector vast te leggen. En zolang dit vanwege Europese regels niet kan, om de huidige tijdelijke Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (wet Nijboer) te verlengen. Hierdoor is het huurverhogingsbeding in het huurcontract ondergeschikt aan het dan landelijk bepaalde percentage.

Naschrift d.d. 6 september 2023

Eind augustus is er een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam verschenen, waarin de kantonrechter het huurverhogingsbeding in een huurcontract vernietigd heeft. Het gaat om een rechtszaak die verhuurder Bouwinvest heeft aangespannen tegen een huurder met een huurachterstand. In plaats van de eisende partij in het gelijk te stellen, constateert de rechter dat de verhuurder de huurprijs in de loop der jaren niet mocht verhogen omdat het huurverhogingsbeding in strijd is met de Europese richtlijn.

Dit is niet de eerste uitspraak met deze uitkomst, daarom grijpen de juristen van de Woonbond deze zaak aan om te onderzoeken hoe alle huurverhogingsbedingen die in strijd zijn met de Europese richtlijn vernietigd kunnen worden. Mogelijk volgt hier alsnog een proefproces uit. Zodra hier uitsluitsel over is, leest u dit in een actueel nieuwsbericht op deze site.

 

geliberaliseerde huurprijs
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen