Ook blinden uitgezonderd van gluurverhoging

7 juni 2013

Minister Blok ziet mogelijkheden om blinden toe te voegen aan de uitzonderingsgroep voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat schrijft hij in een reactie op de brief van de Woonbond, CG-Raad en Platform VG waarin zij pleiten voor een verruiming van de hardheidsclausule voor chronische zieken en gehandicapten. De minister wil mantelzorgers niet opnemen in de uitzonderingsgroep, omdat volgens hem moeilijk te bewijzen is of iemand mantelzorger is.

Man met blindenstok

Op 13 mei schreef de Woonbond samen met de gehandicaptenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer dat de groep chronisch zieken en gehandicapten die bezwaar kunnen maken tegen de gluurverhoging, te strikt is.

Er vallen groepen buiten de boot, waarvan niet verwacht mag worden dat zij doorstromen naar een andere woning. Bijvoorbeeld huurders van een woning die al bij de bouw geschikt is gemaakt voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. Of blinden en slechtzienden die zich de plattegrond van hun woning en woonomgeving na jarenlange ervaring eigen hebben gemaakt.

Mantelzorg

Ook huishoudens met een mantelzorger vallen ten onrechte buiten de uitzonderingsgroep. Als er mantelzorg beschikbaar is, wordt er in de praktijk geen of een beperkt aantal uren geïndiceerd. Terwijl er een indicatie van minimaal 10 uur nodig is om de extra huurverhoging met succes tegen te kunnen houden.

Uitzondering alleen voor blinden

De Tweede Kamer vroeg de minister om op de brief te reageren. In zijn reactie blijkt de minister onwillig om de hardheidsclausule uit te breiden. Alleen voor blinden ziet hij mogelijkheden en niet voor andere groepen. Zijn enige argument is daarbij de uitvoerbaarheid van de regeling. Als niet objectief vastgesteld kan worden dat iemand tot de afgebakende groep behoort, is er geen grond voor bezwaar. Voor blinden is wel een objectief bewijs mogelijk. Een verklaring van de huisarts volstaat, aldus de minister.

UItvoeringsgemak gaat voor

De Woonbond is blij dat blinden ook met succes bezwaar kunnen gaan maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging, maar vindt het zeer teleurstellend dat er geen aandacht is voor de andere chronisch zieken, gehandicapten en hun mantelzorgers. De minister geeft geen inhoudelijke gronden voor zijn keuze, maar richt zich vooral op het ‘uitvoeringsgemak’ van de regeling.

inkomensafhankelijke huurverhoging
wonen en zorg

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen