Ook dure huurwoning krijgt soms gluurverhoging

17 juni 2013

Een maandhuur van 700 euro, maar toch een inkomensafhankelijke huurverhoging van 4.5% of 6.5%. Kan dat zomaar? De huurverhoging van 2013 roept veel vragen op. Ook van huurders die een dure huurwoning bewonen.

Liberalisatiegrenzen t/m 2013

Wie een maandhuur van meer dan € 681 betaalt denkt nogal eens dat hij 'geliberaliseerd' of in de 'vrije sector' huurt. Toch is dat niet altijd het geval.

Huurprijs en liberalisatiegrens

Om na te gaan of u geliberaliseerd huurt  moet u twee dingen controleren. Wat was de huurprijs op het moment dat u de woning ging huren? En wat was toen de liberalisatiegrens?  Alleen woningen waarvan de aanvangshuur boven de toenmalige liberalisatiegrens lag zijn geliberaliseerd. Alle andere woningen zijn in huurprijs gereguleerd.  Voor die woningen bepaalt de overheid de huurverhoging. En het door de overheid opgestelde puntenstelsel bepaalt de maximale huurprijs.

Er was eens…. huurprijsliberalisatie

De liberalisatiegrens bestaat sinds juli 1989. Aanvankelijk gold de liberalisatiegrens alleen voor nieuwbouwwoningen, maar sinds juli 1994 kunnen ook oudbouwwoningen die een nieuwe huurder krijgen geliberaliseerd worden verhuurd. Geliberaliseerd verhuren kan alléén op het moment dat er een nieuwe huurder komt wonen. Wie een gereguleerd huurcontract heeft, behoudt dat zolang hij in de woning blijft wonen.

Hoge huur en oud huurcontract? Gluurverhoging mag

Een aanzienlijke groep huurders woont al tientallen jaren in de huidige woning. Ze zijn gaan huren in een tijd dat er nog geen liberalisatiegrens bestond. Een deel van die huurders betaalt intussen wel een maandhuur die boven de € 681 ligt. Bent u zo´n huurder? Dan mag uw verhuurder toch de overheidsregels voor de huurverhoging volgen, en een inkomensafhankelijke huurverhoging (‘gluurverhoging’) vragen. Als uw inkomen boven de €33.614 ligt gaat het om 4,5%, boven de €43.000 om 6.5%. Wel geeft het puntenstelsel u huurprijsbescherming. Wordt uw huur door de huurverhoging hoger dan volgens het puntenstelsel mag? Dan kunt u met succes bezwaar maken tegen de huurverhoging, via verhuurder en Huurcommissie.

Geliberaliseerd contract? Gluren verboden, maar huurverhoging soms hoog

De meeste huurders van een woning die duurder is dan € 681 huren geliberaliseerd. Deze huurders worden niet beschermd door het puntenstelsel en kunnen ook niet bij de Huurcommissie terecht. Welke huurverhoging de verhuurder mag vragen, hangt af van wat er in het huurcontract staat. Staat er in het contract dat er een indexeringsclausule geldt?  Dan mag uw verhuurder alleen een huurverhoging vragen die volgens deze clausule is toegestaan, meestal niet meer dan 2.5%. In andere gevallen mag uw verhuurder zelf bepalen wat de huurverhoging wordt. Hij kan 6,5% vragen, maar ook een hoger of lager percentage. Wat uw verhuurder weer niet mag, is uw inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst, en op basis daarvan een huurverhoging vragen. Verhuurders die dat toch doen zijn in overtreding.

Verhuurders het spoor bijster

Veel huurders vinden deze regels moeilijk te begrijpen, maar dat geldt voor verhuurders ook. Uit het Meldpunt Huurverhoging van de Woonbond blijkt dat verhuurders regelmatig de fout in gaan.

  1. Er zijn verhuurders die bij de Belastingdienst inkomensgegevens opvragen van huurders met een geliberaliseerd huurcontract. Dat mag niet. U kunt zich daar bij het College Bescherming Persoonsgegevens over beklagen.

  2. Er zijn verhuurders van geliberaliseerde woningen die een hogere huurverhoging vragen dan volgens het huurcontract mag. Dat mag niet. U kunt de huurverhoging weigeren, en zelf aan de verhuurder voorrekenen wat de huurverhoging wél mag zijn volgens het huurcontract. Als de verhuurder het daar niet mee eens is kan hij naar de kantonrechter.

  3. Er zijn verhuurders van dure, maar toch in huurprijs gereguleerde woningen die een inkomensafhankelijke huurverhoging vragen en daarmee de huurprijs laten oplopen tot meer dan volgens het puntenstelsel mag. U kunt  met succes bezwaar maken tegen de huurverhoging. Uw verhuurder dient de zaak aan de Huurcommissie voor te leggen.

Heeft uw verhuurder een fout gemaakt bij de huurverhoging? Laat het weten aan de Woonbond via het Meldpunt Huurverhoging. Heeft u verdere vragen of wilt u hulp bij het maken van bezwaar? Neem dan contact op met de Huurderslijn: 020 551 77 55. Hiervoor moet u wel lid zijn (of worden) van de Woonbond.​

betaalbaarheid
geliberaliseerde huurprijs
inkomensafhankelijke huurverhoging
privacy

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen