Ook gluurverhoging voor lage middeninkomens?

17 juli 2012

Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om ook de huren voor huishoudens tussen de € 33.000 en € 43.000 extra te verhogen, en wel met 1% boven inflatie. Aan deze ‘kleine gluurverhoging’ kleven volgens de Woonbond dezelfde bezwaren als tegen de ‘grote gluurverhoging’ van 5%.

Stop de gluurverhoging
Stop de gluurverhoging

De extra huurverhoging voor huurders met een modaal inkomen treft 360.000 huishoudens, vaak met een netto huishoudinkomen van onder de € 2.000 per maand. Hun netto huurquote loopt vaak al op tot boven de 30%, ook in sociale huurwoningen. Hun woonlasten stijgen nu gemiddeld met ruim € 50 per jaar.

Woonbonddirecteur Ronald Paping vindt dit onrechtvaardig: ‘De lagere middeninkomens betalen mee aan de huurtoeslag en de hypotheekrenteaftrek, maar als dank kunnen ze vanwege de Brusselse beschikking binnen de sociale huursector niet meer verhuizen en moeten ze nu dus een extra huurverhoging betalen.’

Aan het wetsvoorstel kleven volgens Paping dezelfde bezwaren als tegen de ‘grote gluurverhoging’. ‘Het is een botte en willekeurige maatregel, die de privacy schendt en leidt tot ongewenst strategisch gedrag.’ 

Eisen genegeerd

De extra huurverhoging voor modale inkomens is overeengekomen door de Kunduz-coalitie (VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en GL) in het Begrotingsakkoord 2013. In het akkoord werden wel enige extra eisen aan de verhoging gesteld, zoals een bezwaar- en beroepsmogelijkheid via de Belastingdienst en een toezichtrol voor het College Bescherming Persoonsgegevens. Aan deze eisen is echter in het naar de Tweede Kamer gestuurde voorstel niet voldaan.
De uitvoeringskosten worden geschat op minimaal € 4,1 miljoen, bijna 25% van de verwachte opbrengst van verhuurders bij volledige toepassing van de extra huurhoging.

Raad van State

Opmerkelijk is ook dat de Raad van State, waarvan ex-minister Donner van BZK onlangs vice voorzitter is geworden, nu volstaat met een advies zonder kritische kanttekeningen. Tegen het wetsvoorstel van een gluurverhoging van 5% had de Raad van State nog stevige kritiek, onder andere vanwege het eenzijdige karakter van de huurverhoging, de effectiviteit van de maatregel om doorstroming te bevorderen en de privacy-aspecten.

Naar de prullenbak?

Behandeling van het voorstel zal pas plaatsvinden na de verkiezingen van 12 september. De Woonbond hoopt dat de nieuwe Tweede Kamer de omstreden gluurverhoging naar de prullenbak zal verwijzen.

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging
kabinetsbeleid
Tweede Kamer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen