Ook huiseigenaren last van inkomensgrens

10 januari 2012

Niet alleen huurders maar ook huiseigenaren verwachten problemen te krijgen door de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Dit blijkt uit een onderzoek van belangenvereniging Huurders voor Huurders van de Woningstichting Wormer.

Groep mensen

Aan het onderzoek werkten 1098 huishoudens in Wormerland mee. Huurders voor Huurders wilde weten wat de inkomensgrens voor sociale huurwoningen van € 33.614,- zou betekenen voor huishoudens in Wormer en Oost Knollendam. Zij verspreidden een korte enquête met vier vragen onder alle 5420 huishoudens in Wormerland.

In totaal reageerden 626 (van de 3520) huishoudens met een koopwoning en 472 (van de 1900) huishoudens met een huurwoning. Gemiddeld deed dus 1 op de 5 huishoudens mee aan de enquête.

Van de kopers wist bijna zeventig procent van de inkomensgrens af. Van de huurders was 88 procent op de hoogte. 79 mensen gaven aan al last te hebben gehad van de inkomensgrens die sinds 1 januari 2011 geldt. Opvallende uitkomst van de enquête is dat de meerderheid daarvan huiseigenaren betreft (47 van de 79).

Vooral senioren de dupe

Volgens Huurders voor Huurders zijn bij de huiseigenaren vooral senioren de dupe die van een koopwoning naar een sociale huurwoning willen. Als zij naar een kleine en/of gelijkvloerse woning willen, zijn ze door de inkomensgrens aangewezen op de vrije sector voor huur en koop. Huurders voor Huurders verwacht in de toekomst dan ook grote problemen, als de regelgeving blijft zoals die nu is.

Groot onderzoek

De belangenvereniging hoopt dat hun kleine onderzoek zal leiden tot een groter onderzoek waarbij ook huiseigenaren betrokken zullen worden en dat de politiek de gevolgen van de regelgeving breed gaat onderkennen.

betaalbaarheid
huurdersorganisatie
inkomensgrens

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen