Opbrengst Deal Aedes-Kabinet valt nu al tegen

23 oktober 2013

Een van de argumenten waarmee Aedes vereniging van woningcorporaties het sluiten van de deal met minister Blok over de verhuurdersheffing verdedigde was het schrappen van de integratieheffing. Volgens Aedes een voordeeltje voor de corporatiesector van € 60 miljoen per jaar. Uit de beantwoording van de Kamervragen van het CDA blijkt dat Aedes de situatie mooier voordeed dan ze is.

Handen bouwen aan eurohuisje

Het voordeel van het schrappen van de integratieheffing bedraagt hoogstens € 35 in plaats van € 60 miljoen euro en de afschaffing geldt niet alleen voor woningcorporaties. Het geldt voor alle btw-vrijgestelde ondernemers (die op eigen grond bouwen of laten bouwen) en voor alle eigenaren van vastgoed die btw-vrijgesteld verhuren.

Met andere woorden: het voordeel van het schrappen van de integratieheffing geldt niet alleen de woningcorporaties, zoals Aedes wilde doen geloven. Bovendien valt het voordeel ook nog eens veel lager uit dan werd voorgerekend.

Een en ander wordt duidelijk uit de beantwoording van kamervragen, gesteld door de CDA- Kamerleden Omzigt en Knops. Zij wilden van de minister van Wonen en de staatssecretaris van Financiën weten of de heffing alleen voor corporaties zou vervallen en wat de financiële effecten ervan zijn. Het blijkt dat van meet af aan de bedoeling is geweest om de integratieheffing in zijn geheel te laten vervallen en niet alleen voor de corporatiesector, omdat de Europese Commissie daar waarschijnlijk niet mee akkoord was gegaan.

Historische feiten

De Eerste kamer stemde al op 22 december 2009 bij de bespreking van het Belastingplan 2010 in met het intrekken van de integratieheffing en bedong daarbij een overgangsregeling tot 1 januari 2014. Ook uit Kamerstukken van 20 juni 2012 blijkt dat in de afschaffing van de integratieheffing werd voorzien. En niet voor niets besteedde de Woonbond er in ‘Vragen en antwoorden over de deal tussen Blok en Aedes’ ook al eerder aandacht aan.

Aedes
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen