Persbericht

Oplossing blokverwarming prijsplafond hard nodig

4 oktober 2022

Het prijsplafond ligt lager dan de regeling waarmee het kabinet op Prinsjesdag kwam: 1,45 euro voor een kubieke meter gas (dat was eerst 1,50) en 40 cent voor een kilowattuur stroom (dat zou eerst 70 cent zijn). Die prijzen gelden voor gasverbruik tot 1200 m3 en stroomverbruik tot 2900 kWh. De Woonbond is blij met de lagere prijzen. Zeker de lagere prijs voor stroom. Wel moet er nog een oplossing komen voor huishoudens met blokverwarming.

Het kabinet meldt te willen kijken naar een oplossing voor mensen met blokverwarming (zo’n 450.000 huishoudens). Omdat zij geen individuele ketel hebben, maar met een wooncomplex op één ketel zijn aangesloten dreigen zij buiten de boot te vallen. Het kabinet heeft aangekondigd voor deze groep te gaan zoeken naar een oplossing. De Woonbond heeft er eerder in een brief aan ministers Jetten en Kaag op aangedrongen om het prijsplafond bij blokverwarming te laten gelden voor de optelsom van de aangesloten woningen. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Dit is op te lossen, we gaan ervan uit dat het Kabinet snel met een oplossing komt om deze groep huishoudens niet in de kou te laten staan.‘

Warmteafnemers
Daarnaast is het goed dat warmteafnemers ook beschermd gaan worden in het prijsplafond. Ook hier heeft de bond voor gepleit. Winkels: ‘Goed dat deze groep ook onder het prijsplafond worden gebracht.’

energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen