Persbericht

Opnieuw meer huurders aangesloten bij Woonbond

27 januari 2016

In 2015  groeide de bij de Woonbond aangesloten achterban met ruim 21.000 hurende huishoudens. De Woonbond organiseert eind 2015 1.585.012 hurende huishoudens en daarmee meer dan de helft (52,7%) van alle huurwoningen in Nederland.

Huurders zijn bij de Woonbond aangesloten via lokale huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond of via een persoonlijk lidmaatschap. Het aantal persoonlijke leden groeide in 2015 met tien procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Via de aangesloten lidorganisaties groeide de achterban 1,4 %. De Woonbond groeit al jaren gestaag. Tien jaar geleden (2005) organiseerde de Woonbond nog 1.278.778 hurende huishoudens.

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders en woningzoekenden. De belangenbehartiger zet zich in voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. Dat doet de huurdersvereniging door actie en lobby, het ondersteunen van lokale huurdersorganisaties en door directe juridische ondersteuning van leden bij een geschil met de verhuurder.

belangenbehartiging

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen