Opnieuw meer huurders aangesloten bij de Woonbond

9 januari 2017

Eind 2016 zijn er 53.467 hurende huishoudens meer aangesloten bij de Woonbond dan eind 2015 het geval was. De huurdersvereniging organiseert hiermee inmiddels 1.638.479 hurende huishoudens.

Bij de Woonbond zijn huurdersorganisaties en individuele huurders aangesloten. 

Nieuwe Woningwet

De grote groei in lidorganisaties is deels te verklaren doordat huurdersorganisaties onder de nieuwe Woningwet die inging in 2015 een veel grotere rol hebben in het lokale overleg met verhuurders en gemeenten over het lokale woonbeleid. ‘Doordat huurdersorganisaties een gelijkwaardige rol hebben in de lokale afspraken, is er ook meer behoefte aan ondersteuning,’ stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Het is goed om te zien dat huurdersorganisaties de Woonbond hiervoor weten te vinden.’

Persoonlijke leden

Ook het aantal persoonlijke leden is met ruim 10% toegenomen. Huurders worden vooral lid om de belangenbehartiging van de Woonbond te steunen en om gebruik te kunnen maken van de Huurderslijn (de juridische ledenservice van de Woonbond). Ook zijn er veel huurders lid geworden om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid via de Woonbond onterecht betaalde bemiddelingskosten bij huurmakelaars terug te vorderen. Paping: ‘Ik zie de ledengroei als een blijk van waardering voor ons werk als belangenbehartiger en onze ondersteuning van huurders.’

Woonbonddiensten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen