Opnieuw onderhandelen over inkomensgrens logische stap

29 juli 2011

De door Brussel opgelegde inkomensgrens van 33.614 euro stelt woningzoekenden met een middeninkomen voor grote problemen. Minister Donner (BZK) heeft alle reden de inkomensgrens opnieuw bij de EU ter discussie te stellen, zegt de Woonbond.

Geldzorgen

​Sinds 1 januari moeten woningcorporaties 90 procent van de woningen met een maandhuur tot  652.52 euro verhuren aan huishoudens met een belastbaar verzamelinkomen onder de 33.614 euro. Dat komt neer op een netto maandinkomen van minder dan 1800 euro.

82 procent corporaties weigert woning

Veel woningcorporaties voeren het vanuit Brussel opgelegde beleid gewoon uit, maar niet van harte. Gisteren kwamen onderzoeksresultaten naar buiten van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Daaruit blijkt dat 82 procent van de corporaties huishoudens die iets meer verdienen inderdaad een woning heeft geweigerd in het afgelopen half jaar.

Middeninkomens ernstig gedupeerd

In maart jongstleden opende de landelijke huurdersbelangenvereniging de Woonbond een meldpunt voor gedupeerden van de inkomensgrens: www.ikwilookwonen.nl. De resultaten van het onderzoek van Aedes bevestigen wat op het meldpunt ook naar voren komt: veel lagere middeninkomens komen in de knel door de te lage inkomensgrens. De inkomensgrens wordt daarbij strikt toegepast, blijkt uit meldingen. Zo worden woningen geweigerd aan woningzoekenden die op jaarbasis 10 euro teveel verdienen. Ook mensen die door incidentele inkomsten uit overwerk boven de inkomensgrens uitkomen vallen buiten de boot.

Grens verhogen noodzakelijk

De Woonbond pleit voor verhoging van de inkomensgrens. Veel corporaties willen dat de inkomensgrens omhoog gaat naar ongeveer 45.000 euro. De RLI/VROM-raad, een adviesraad van de regering, bracht in juni een rapport naar buiten waaruit ook al blijkt dat de inkomensgrens niet houdbaar is. Deze adviesraad stelt dat de inkomensgrens omhoog moet naar 38.000 euro, in afwachting van beleid dat de woningmarkt structureel zal hervormen.

Ruimere afspraken met Brussel maken

Vlak voor het zomerreces nam de Tweede Kamer de motie Van Raak/Karabulut aan waarmee minister Donner opnieuw naar Brussel wordt gestuurd om te praten over een hogere inkomensgrens. Eerder nam de Tweede Kamer al een motie van Monasch/van Bochove aan om met Brussel te overleggen over een hogere grens voor ouderen, mensen met een zorgindicatie en voor mensen met een beperking. De Woonbond gaat er van uit dat Donner deze moties serieus uitvoert en de wil van een meerderheid van de Tweede Kamer niet naast zich neerlegt, ook al zegt een woordvoerder van de minister in NRC Handelsblad van gisteren dat de minister de inkomensgrens niet wil aanpassen.

De minister heeft goede redenen om de inkomensgrens ter discussie te stellen, en zal bij de Europese Commissie een luisterend oor vinden. Volgens veel Europarlementariërs schept ‘The Dutch Case’ een gevaarlijk precedent, en is het niet meer dan logisch dat Nederland de woningmarkt in eigen land als argument aanvoert om een andere interpretatie van Europese regels voor te stellen.
 

belangenbehartiging
betaalbaarheid
inkomensgrens

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen