Oproep: meld knelpunten met de financiering door uw verhuurder

24 november 2014

De Woonbond roept huurdersorganisaties die problemen of knelpunten ondervinden met de financiering door hun verhuurder, op dit met spoed te melden bij de Woonbond. De Woonbond zal de meldingen later deze week gebruiken in een brief de Tweede Kamer over de versterking van de positie van huurders(organisaties).

hand met steeds hogere stapeltjes euromunten

De regering heeft eind vorige week gereageerd op het rapport ‘Ver van huis’ van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Hierin is een aparte paragraaf opgenomen over de versterking van de positie van de huurders.

Financiering zou goed geregeld zijn

Tot grote verbazing van de Woonbond zegt de regering in haar reactie dat de financiering van huurdersorganisaties al goed geregeld is in de Overlegwet. De regering stelt dat de praktijk geen wezenlijke knelpunten laat zien en ziet dus ook geen noodzaak tot aanpassing. De Woonbond is daar zeer verbaasd over, omdat de bond de problemen met de facilitering en financiering van huurdersorganisaties regelmatig heeft besproken op het ministerie. Heeft u als huurdersorganisatie problemen of knelpunten met de financiering door uw verhuurder, meld het ons zo snel mogelijk via dit formulier. De Woonbond gebruikt de meldingen eind deze week in een brief aan de Tweede Kamer over de reactie van de regering op de nota van de parlementaire enquêtecommissie.

Gelijkwaardige contractpartij

De regering zegt in zijn reactie verder dat in het wetsvoorstel wordt geregeld dat huurdersorganisaties als gelijkwaardige partij aan tafel zitten bij de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties over het woonbeleid. Woonbonddirecteur Ronald Paping vindt dat heel positief: ‘ Dat is pure winst, al sinds de nota volkshuisvesting in de jaren negentig van voormalig staatssecretaris Heerma strijden we ervoor dat de lokale afspraken worden gemaakt in de driehoek gemeente, corporatie en huurders. Maar we willen wel graag dat de regering in de wet goed formuleert dat de huurdersorganisatie contractpartij is en gelijkwaardig aan de gemeente.’

Instemmingsrecht

Het kabinet kan zich vinden in de aanbeveling van de enquêtecommissie om huurdersorganisaties te laten oordelen over de volkshuisvestelijke prestaties. En de regering wil verder bezien of hiernaast ook het instemmingsrecht mogelijk wordt. Volgens de Woonbond had de minister wel scheutiger mogen zijn met de zeggenschap op corporatieniveau.

Advies over bestuurders

De regering kan zich voorstellen dat initiatieven van huurdersorganisaties voor investeringen en activiteiten waarvan zij het noodzakelijk vinden dat die corporaties die uitvoeren, moeten worden opgepakt door de corporatie. Daarnaast wil de minister overwegen om de raad van commissarissen advies te laten vragen aan de huurdersorganisatie bij de voordracht of herbenoeming van bestuurders.

huurdersorganisatie
huurderswerk
overlegwet
zeggenschap

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen