Oproer vanwege tijdelijke verhuur in Utrecht

17 december 2013

Woningcorporatie Portaal heeft de tijdelijke verhuur van tientallen woningen in Kanaleneiland in Utrecht uitbesteed aan leegstandbeheerbureau Wolf. De bewoners, veelal studenten en creatieve ondernemers, werd door Portaal en Wolf beloofd dat zij tot aan de sloop en renovatie van de acht flats konden blijven wonen. De sloop is inmiddels voor onbepaalde tijd uitgesteld, maar toch moeten nu 50 bewoners hun flats verlaten omdat Portaal ze in gebruik wil nemen als 'hotelwoningen'.

Demonstranten met spandoek Huur je precair, wees solidair

Een aantal jaar geleden startte woningcorporaties Mitros en Portaal het project Eiland 8 dat wordt uitgevoerd door Wolf Huisvestingsgroep en Sophies Kunstprojecten. Het initiatief omvat acht flats in het centrum van Kanaleneiland die gesloopt gaan worden. In de periode vanaf de start van de uitverhuizing van de oorspronkelijke huurders tot de uiteindelijke sloop, worden de leegkomende woningen tijdelijk verhuurd aan creatieve ondernemers en studenten. Het is een project voor de veiligheid en leefbaarheid van de wijk en om een 'creatief klimaat' en nieuw imago voor de wijk te creëren. Van de nieuwe tijdelijke huurders, veelal kunstenaars, creatief ondernemers en studenten, wordt een vrijwillige inzet gevraagd voor de wijk door bij te dragen aan verschillende projecten en activiteiten.

Huurcontract onder Leegstandwet

De Eiland 8 bewoners hebben een tijdelijk huurcontract onder de Leegstandwet bij Wolf. Ze hebben een schriftelijke toezegging gekregen dat zij tot aan de sloop van de flats daar zouden mogen blijven wonen. Vijftig bewoners van 18 woningen aan de Marshallaan moeten nu toch eerder vertrekken. Portaal wil dat zij plaatsmaken voor huurders die vanwege de renovatie van hun eigen huis een tijdelijk onderkomen nodig hebben. Portaal wil 'hotelwoningen' maken van de 18 flats.

Marshallplan

De tijdelijke bewoners vinden dit zachtgezegd een vreemde gang van zaken en zijn het er niet mee eens. Ze hebben daarom het actiecomité 'Marshallplan' opgericht. 'Wij wonen in een gemeenschap, hebben hier banden opgebouwd en Portaal zet ons eigenlijk op straat alsof het niets is. Wij laten het hier zeker niet bij zitten’, zegt Wouter van der Wal, een van de 50 bewoners van de Marshallaan tegen het Utrechtse Campusblog.nl. Het actiecomité gaat via de politiek, de media en op juridisch vlak de strijd aan om ervoor te pleiten dat 'dit een onmenselijke gang van zaken is en het vooral een procedureel stinkend zaakje is.’ Het actiecomité heeft de afgelopen week meer dan 300 handtekeningen in de wijk opgehaald en voor veel ramen in de wijk hangt nu een poster met de tekst: 'Dit is een woning, geen hotel!' De bewoners hebben de handtekeningen overhandigd aan de gemeente, Portaal en Wolf en een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Steun lokale politiek

De bewoners weten zich gesteund door veel politici in Utrecht. De SP, ROOD, GroenLinks, D66 en het CDA hebben kenbaar gemaakt achter de bewoners te staan en ook de Bond Precaire Woonvormen ondersteunt en adviseert deze bewonersgroep. De SP, GroenLinks en D66 stelden in een raadsvergadering van 3 december vragen over de opzegging van de tijdelijke huurcontracten. Later dienden zij aanvullende schriftelijke vragen in, onder meer over de gehanteerde huurprijzen bij tijdelijke verhuur.

Onzalige sloopplannen

'Als gevolg van de onzalige en grootschalige sloopplannen uit De Utrechtse Opgave en Utrecht Vernieuwt, is er met de tijdelijke verhuur een groep tweederangs huurders ontstaan, die het moeten doen met onzekerheid over een dak boven hun hoofd, inferieure rechten, inbraakgevoeligheid en hoge stookkosten als gevolg van achterstallig onderhoud en een gebrek aan energiebesparende maatregelen in de voor sloop bestemde complexen', schrijven de partijen aan het college.

Extreme huren

Volgens Utrechtse afspraken gebundeld in 'Bouwen aan de Stad' (2011) mag 'de huurprijs van een tijdelijk te verhuren woning niet meer bedragen dan de huurprijs die de laatste reguliere huurder heeft betaald'. In de commotie rondom de Marshallaan is duidelijk geworden dat Portaal en Wolf veel hogere huren vragen. In een buurtonderzoek tekende de SP huurprijzen op van € 648,- tot € 700,- per maand, exclusief gas, water en licht. Ook constateerden de SP, GroenLinks en D66 dat de gemeenteraad vrijwel geen zicht heeft op het aantal aan reguliere verhuur onttrokken woningen in hun stad. Ook daar stellen zij dan ook zeer gedetailleerde vragen over aan het college.

Zie ook:

leegstand
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen