Parlementaire enquête goed voor huurders?

28 mei 2014

Volgende week starten de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Vanaf woensdag 4 juni verhoort de commissie getuigen en deskundigen om meer duidelijkheid te krijgen over de misstanden in de corporatiesector sinds de verzelfstandiging in de jaren ’90.

Toezicht op wonen

De commissie, onder leiding van Kamerlid Roland van Vliet, is van mening dat er door ernstige incidenten maatschappelijk geld verloren is gegaan. Huurders zijn hier de dupe van geworden. De commissie probeert in de verhoren te achterhalen wat er precies gebeurd is, hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Verhoren

In zes weken worden directeuren en leidinggevenden van woningcorporaties, commissarissen, toezichthouders, ambtenaren en politici verhoord. Elke week worden de namen bekendgemaakt van de personen die aan de beurt zijn voor verhoor. Naast het welbekende Vestia, waar met ingewikkelde financiële constructies enorme verliezen werden geleden, worden nog zes andere ernstige incidenten onder de loep genomen. Het gaat dan om zaken die gespeeld hebben bij de Rotterdamse corporatie Woonbron, het Amsterdamse Rochdale, Servatius uit Breda, Rentree Wonen uit Deventer, en de Brabantse corporaties Woonstichting Geertruidenberg (WSG) en Laurentius.

Waarheidsvinding

Het doel van de commissie is "waarheidsvinding en lessen trekken voor de toekomst". Maar worden dat ook lessen waar huurders iets aan hebben? Gaat de enquête huurders iets goeds opleveren? We zijn benieuwd hoe u hier over denkt. Daarom gaat onze stelling van de maand juni over de parlementaire enquête.

Voor- en tegenstander stelling

Zoals gebruikelijk vroegen we een voor- en een tegenstander om hun standpunt toe te lichten. Willem Waterreus, lid Verenigingsraad van de Woonbond, vindt de stelling "rijkelijk optimisch". Hij verwacht niet dat de enquête huurders veel zal opleveren. 'Alleen als de commissie in staat is de vraagstelling naar de actuele politiek uit te breiden en ook te kijken naar de resultaten van het nieuwe kabinetsbeleid, kan er iets uit komen. Want dat beleid is veel rampzaliger voor huurders dan die paar incidenten en het feit dat te veel corporaties een tijd lang hun focus kwijt waren.'

Positie huurders versterken

Hugo Priemus, emeritus hoogleraar Volkshuisvesting, is optimistischer over wat de enquête teweeg kan brengen. Hij vindt het in ieder geval een goede gelegenheid om dieper in te gaan op de relatie tussen huurders en woningcorporaties. In zijn opinie zou die discussie kansen kunnen bieden om de positie van huurders te versterken. Bijvoorbeeld als het gaat om mogelijkheden voor huurders om in een coöperatie van bewoners zelf zeggenschap te krijgen over het beheer van een complex.

Lees verdere toelichting op de stelling en geef uw mening

misstanden corporatiesector
opiniepeiling

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen