Particuliere huurders voorkomen verhoging servicekosten

9 februari 2012

Particuliere huurders in Santpoort-Noord hebben met succes een drastische verhoging van de servicekosten voorkomen. Want als een verhuurder niet kan of wil aantonen waar die extra kosten vandaan komen, hoeven huurders geen hoger voorschot te betalen.

hand met steeds hogere stapeltjes euromunten

Vastgoedontwikkelaar Dreefbeheer kondigde anderhalf jaar geleden aan dat de vijf huurders van appartementen boven een supermarkt in Santpoort-Noord, 20 euro extra aan servicekosten moesten gaan betalen. Ook wilde Dreefbeheer dat hun huurders met terugwerkende kracht over de voorafgaande jaren bijna 100 euro zouden bijbetalen.

Verzoek huurders

De huurders pikten dat niet zomaar. Zij vonden dat zij met gemiddeld 1500 euro huur per maand wel genoeg geld overmaakten aan hun verhuurder. Zij vroegen Dreefbeheer waar de verhoging van de servicekosten van 50 naar 70 euro (dus met 40 procent) op gebaseerd was. De verhuurder ging niet in op dat verzoek en weigerde verdere informatie te geven.

Bewijs extra kosten

Wettelijk is echter bepaald dat een verhoging van bijvoorbeeld de servicekosten alleen mogelijk is als er een afrekening wordt verstrekt van werkelijk gemaakte kosten. Een verhuurder heeft zes maanden de tijd (dus tot en met juni) om afrekeningen te verstrekken van het voorafgaande jaar. Daarna kunnen huurders nog bezwaar maken tegen de kostenverhoging.

Geen akkoord?

Zowel in de sociale huursector als in de particuliere huursector moeten verhuurders aantonen dat de extra kosten werkelijk zijn gemaakt. Ze mogen pas worden doorberekend, als daarover een akkoord is met de huurders. Als kosten niet worden aangetoond, hoeven huurders geen hoger voorschot te betalen.

Geen verhoging

De huurders van de appartementen stuurden gedurende anderhalf jaar protestbrieven naar Dreefbeheer en lieten zich, onder andere door de Woonbond, (juridisch) adviseren. Onlangs bond de verhuurder in. De opgelegde kosten over de voorgaande jaren werden kwijtgescholden. En de servicekosten verhoging werd eerst naar 60 euro, en door de aanhoudende protesten van de huurders, weer op het oude niveau van 50 euro teruggebracht.

commerciële verhuur
huurdersorganisatie
servicekosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen