Plasterk denkt over verplichtingen energiebesparing corporaties

17 juli 2017

Corporaties halen de doelstelling uit het Energieakkoord om de huurwoningen in de sector in 2020 gemiddeld label B te laten hebben niet. Minister Plasterk zet in een brief aan de Tweede Kamer verschillende opties voor wettelijke verplichtingen uiteen die kunnen bijdragen aan het sneller verduurzamen van de corporatiewoningen.

Energiezuinige woning

Plasterk gaat nu eerst met corporatiekoepel Aedes  in gesprek om te zien of er met de sector afspraken gemaakt kunnen worden, maar in de brief werkt hij een aantal scenario’s voor verplichte verduurzaming uit waar een komend kabinet mee verder kan. Bijvoorbeeld een verplichting om in 2021 alle woningen minimaal op label C te hebben.

Financiële ruimte corporaties

Een verplichting zou hand in hand moeten gaan met het verruimen van de financiële middelen bij corporaties om te verduurzamen, schrijft Plasterk. Zo zou er meer geld naar de STEP subsidie kunnen, een subsidieregeling bedoeld om corporaties te helpen in het maken van label-stappen.

Zeggenschap huurders

Er wordt in de brief van Plasterk ook gesproken van de optie om, wanneer er duurzaamheidsverplichtingen worden gesteld aan verhuurders, de regel dat 70% van de huurders moet instemmen met een renovatievoorstel bij energiebesparende maatregelen te laten vervallen. De Woonbond is hier op tegen, omdat de norm er juist voor zorgt dat verhuurders met goede renovatieplannen moet komen die kunnen rekenen op een breed draagvlak onder de huurders. Dit draagvlak is ook van belang om de verduurzamingsdoelstellingen op lange termijn te waarborgen. De inspraak van huurders mag niet worden ingeperkt omdat corporaties te weinig gedaan hebben aan energiebesparing om de gemaakte afspraken na te komen. Bovendien erkent de minister ook dat uit de praktijk blijkt dat de 70% instemming geen problemen hoeft op te leveren.

Verlaag woonlasten

De Woonbond is voor het versnellen van de verduurzaming van de sociale woonvoorraad mits er goed gekeken wordt naar de effecten op de totale woonlasten van huurders. Die zouden wat de Woonbond betreft gelijk moeten blijven of moeten dalen.

energiebesparing
Tweede Kamer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen