Politieke plannen aanpak tekort sociale huurwoningen

6 oktober 2015

De PvdA publiceerde vandaag een plan om binnen vijftien jaar 100.000 tijdelijke sociale huurwoningen te bouwen.  De SP kwam met een voorstel voor een verbod op verkoop van sociale huurwoningen. De Woonbond vindt beide oplossingsrichtingen hoog nodig.

Binary Data Wachtlijst

De komende 2 jaar wil de PvdA dat er 100.000 tijdelijke woningen worden gebouwd, voor een periode van 15 jaar, overal in het land. Voor jongeren, starters, en mensen in nood. Dit moet de ergste woningnood verzachten en de woningmarkt even op adem laten komen. Vervolgens moet de periode van 15 jaar worden benut om alles uit de kast te trekken om 700.000 permanente woningen te bouwen, in alle sectoren.

De Woonbond is positief over het PvdA-plan om op korte termijn 100.000 extra sociale huurwoningen te bouwen. ‘We kampen al jaren met een tekort, en jaar op jaar wordt de voorraad sociale huurwoningen kleiner, terwijl de vraag toeneemt. Dat wringt,’ stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping.  Het gaat dan volgens de Woonbond niet alleen om statushouders, maar ook bijvoorbeeld om ouderen, gehandicapten en GGZ-cliënten  die door overheidsbeleid  langer zelfstandig blijven wonen.  ‘Daarnaast staan woningzoekenden vaak jaren op de wachtlijst voordat ze een sociale huurwoning in kunnen.’ Morgen debatteert de Kamer over het plan.

Beperk verkoop

Ook een beperking van  verkoop en liberalisatie, zodat er geen woningen uit de sociale voorraad weglekken, is hard nodig. De SP opperde dit vanochtend. Paping: ‘Het is volstrekt helder dat er een groot tekort is aan betaalbare huurwoningen. Het roer moet om. Deze voorstellen zijn noodzakelijke stappen in de goede richting.’

beschikbaarheid
betaalbaarheid
nieuwbouw
Tweede Kamer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen