Praat mee over invulling Woningwet

24 november 2015

De woningwet 2015 geeft huurdersorganisaties meer rechten. Nieuw is dat ze een volwaardige stem hebben bij het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties.
Het ministerie van BZK gaat hierover graag met huurdersorganisaties in gesprek. Dat kan in twee digitale consultatierondes. In de eerste ronde, die loopt t/m vrijdag 4 december,  is het ministerie  benieuwd naar uw ervaringen, wensen en ideeën.

Woningwet 2015

Veel woningcorporaties en gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de zeggenschap van huurders bij prestatieafspraken te ondersteunen. Huurdersorganisaties zijn op hun beurt op zoek naar meer slagkracht, verdere professionalisering en een beter contact met de eigen achterban. Maar hoe doe je dat? Hoe vullen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties dit op een goede manier in? Hoe belangrijk is goede ondersteuning van huurdersorganisaties door gemeenten en corporaties? Welke ondersteuning wensen huurdersorganisaties vooral, en hoe is dat goed te organiseren? Hoe zou dat contact met de eigen achterban het beste kunnen worden vormgegeven? En hoe zorg je dat de huurdersorganisatie een goede afspiegeling is van de eigen achterban als het gaat om leeftijd en achtergrond?

Ronde 1

In de eerste ronde, die loopt t/m vrijdag 4 december,  is het ministerie  benieuwd naar uw ervaringen, wensen en ideeën. Heeft u goede voorbeelden die u met anderen wilt delen? Heeft u vragen over huurdersparticipatie die u aan ervaringsdeskundigen of BZK wilt stellen? Neem dan deel aan dit gesprek. Ronde 1 wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste bijdragen. Wat zijn slimme oplossingen die al werken en wat zijn de belangrijkste vragen die nog niet beantwoord zijn?

Ronde 2

Als start voor de tweede ronde doet BZK een voorstel hoe het ministerie kan helpen de beste oplossingen ook onder de aandacht van anderen te brengen en hoe een antwoord te vinden is op de openstaande vragen. In ronde 2 kunt u reageren op het aanbod dat BZK doet. Ronde 2 begint woensdag 9 december en eindigt maandag 14 december. Op dinsdag 22 december sluit BZK de consultatie met een definitief aanbod.

Deelnemen

Om aan een consultatie deel te nemen dient u zich eenmalig te registreren op Woningwet2015.nl.  Vul vervolgens uw gewenste gebruikersnaam en e-mailadres in. Als uw registratie is goedgekeurd, krijgt u via een e-mail bevestiging en kunt u een wachtwoord opgeven. Als u al een account voor deze website heeft, kunt u klikken op ‘Inloggen’.

 

 

belangenbehartiging
huurdersorganisatie
woningcorporatie
woningwet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen