Protest tegen woononzekerheid en sloop

22 februari 2021

Vestia wil in april starten met de sloop van woningen in de Tweebosbuurt, maar tijdelijke en vaste bewoners verzetten zich hiertegen en eisen woonzekerheid. Zij zetten hun eisen kracht bij door op de stoep bij verhuurder Vestia te protesteren tegen de in hun ogen onrechtmatige huisuitzettingen.

Vestia vindt de term huisuitzettingen ongepast: ‘Bij het beëindigen van deze overeenkomsten is geen sprake van een huisuitzetting. De overeenkomst voor het gebruik van de woning loopt simpelweg af.’ De bewoners verzetten zich tegen de sloop van 599 sociale huurwoningen. Volgens Vestia komen er 137 nieuwe sociale huurwoningen voor terug en worden 90 woningen in de sociale huur gerenoveerd. 

Nooit zo moeilijk

Volgens de Bond Precaire Woonvormen is het voor Rotterdammers nog nooit zo moeilijk geweest om passende woonruimte te vinden: ‘Voor een sociale huurwoning komen velen niet op tijd in aanmerking, waardoor zij min of meer worden gedwongen om zich te schikken naar tijdelijke, onzekere of te dure woonsituaties. Ondertussen luidt het dringende devies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven en in quarantaine te gaan indien nodig. Onszelf en anderen beschermen in een gezondheidscrisis is een maatschappelijke topprioriteit geworden’, aldus de BPW. Vestia laat weten dat de noodwet voor Covid 19 niet van toepassing is: 'Deze wet heeft betrekking op contracten voor bepaalde tijd. Dit zijn contracten waarbij de looptijd van het contract van tevoren is bepaald.' 

Geen vervangende woonruimte

Vestia ziet geen mogelijkheden om vervangende woonruimte te bieden aan mensen die door opzegging van het tijdelijke contract op straat komen te staan. ‘Ook kunnen wij geen andere woningen aanbieden uit onze eigen voorraad – daarin hebben wij ons te houden aan de regels voor woonruimteverdeling. De tijdelijke bewoner heeft een overeenkomst gesloten met de leegstandsbeheerder Alvast en heeft getekend voor de voorwaarden die gelden bij dit soort tijdelijke huur. De verantwoordelijkheid voor het vinden van vervangende woonruimte ligt in eerste instantie bij de bewoner zelf. Lukt dat niet, dan kan de leegstandbeheerder meekijken naar een oplossing.’

Vaste huurders tegen de huisuitzettingen

De huurders met een vast contract die nog in de Tweebosbuurt wonen, keren zich tegen de huisuitzettingen van de tijdelijke huurders. 'Een rechtszaak tegen het ontbinden van reguliere huurcontracten loopt nog. Bewoners zien dus ook geen enkele reden voor de ontruiming van tijdelijke huurders en anti-kraakbewoners, voordat daarover een uitspraak is gedaan. Woningen slopen voor een kale vlakte in de wijk, terwijl mensen hierdoor dakloos worden, is slecht voor de leefbaarheid van deze stad. En er is geen enkel spoedeisend belang', zegt Mustapha Eaisaouiyen, een van de leden van de Buurtgroep Tweebos .

Ik word mijn stad uitgeprijsd

Een van de tijdelijke huurders maakte een protestlied tegen de huisuitzetting: 'Ik word mijn stad uitgeprijsd'.

huurrecht

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen