PvdA congres steunt motie voor behoud huurbescherming

18 januari 2015

Het PvdA congres, dat op 17 en 18 januari werd gehouden in Utrecht, heeft een motie aangenomen die de Tweede Kamer oproept ‘om zo te stemmen en te handelen dat de huidige huurbescherming overeind blijft’. De motie was ingediend door de Werkgroep Huurders van de PvdA.

Leeg kantoor

De motie van de werkgroep is een reactie op de motie die Tweede Kamerleden Monasch (PvdA) en Van der Linde (VVD) hebben ingediend bij de behandeling van de begroting Wonen 2015. Deze motie wil kantoorwoningen (tot woningen omgebouwde kantoren) expliciet uitsluiten van het puntenstelsel en van de huurtoeslag. Deze motie heeft tot commotie geleid bij de Werkgroep Huurders van de PvdA. Toen de PvdA fractie niets deed met een oproep van de werkgroep in november om de huurbescherming ook voor dit soort woningen te behouden, wendde de werkgroep zich tot het congres.

Huurders van deze woningen worden niet meer beschermd en kunnen ook geen beroep meer doen op de laagdrempelige Huurcommissie om een woekerprijs aan te vechten. Is dat waar wij van de PvdA voor staan?’, schrijft werkgroepvoorzitter Anita Engbers in een toelichting op de motie aan het congres. Vooral een- en tweepersoonshuishoudens worden de dupe van de VVD/PvdA motie, omdat in de verbouwde kantoren alleen kleine appartementen komen, die op basis van het aantal punten normaal onder de huurbescherming zouden vallen en waarvoor huurtoeslag mogelijk is.

Baan- en nu ook huisonzekerheid

‘Beginnen we met de huurders van kantoorwoningen en volgen straks de overige huurders, zoals in het regeerakkoord staat? Hoe lang komen wij van de PvdA nog op voor de huurtoeslag?’, vraagt de werkgroep zich af. ‘Dit komt bovenop de Wet tijdelijke huur, die met instemming van de PvdA wordt voorgesteld. Ook al beweren de ministers Blok en Opstelten dat huren voor onbepaalde tijd de norm blijkt, uit de Wet tijdelijke huur zelf blijkt dat dat niet waar is’, aldus de werkgroep die zich hierover ernstig zorgen maakt. ‘Er staan zoveel verschillende groepen in waarvoor een tijdelijk contract mag gaan gelden, dat één ding zeker wordt: naast baanonzekerheid komt er nu voor vrijwel elke huurder huisonzekerheid. Is dat wat wij van de PvdA huurders te bieden hebben?’

Rekenen op steun?

Volgens de werkgroep staat het plan voor beperking van de huurbescherming niet op zichzelf. ‘Het komt bovenop het PvdA plan om de liberalisatiegrens te bevriezen, waardoor de omvang van de sociale huursector krimpt. En het komt bovenop de met steun van de PvdA ingevoerde inkomensafhankelijke huurverhogingen waardoor de doorstroming juist stokt en armoede en huisuitzettingen toenemen. Het komt bovenop de truc om de Donnerpunten voor schaarstegebieden af te schaffen maar tegelijkertijd de overige woningwaarderingspunten duurder te maken in heel Nederland. Is dat hoe wij een belofte aan de kiezers inlossen? Bijna de helft van alle Nederlanders woont in een huurwoning. Wanneer mogen zij weer rekenen op steun van de PvdA?’ De werkgroep vindt nu in elk geval het congres aan haar zijde.

huurrecht
tijdelijke verhuur
Tweede Kamer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen