Persbericht

Rechter verbiedt uitvoering gluurverhoging

13 april 2012

De rechtbank in Den Haag heeft de Belastingdienst opgedragen per direct te stoppen met het verstrekken van inkomensindicaties aan verhuurders. Daarmee is de invoering van 5% extra huurverhoging per 1 juli 2012 praktisch onmogelijk geworden, temeer daar er toch al gigantische uitvoeringsproblemen zijn.

​Woonbonddirecteur Ronald Paping reageert verheugd op het vonnis: ‘Het schenden van de privacy van bijna alle huurders in Nederland moet direct stoppen.’

Volgens Paping is de uitspraak van de rechter een direct gevolg van de manier waarop deze wetgeving erdoor is gejaagd. ‘Minister Spies had zo’n haast met het invoeren van de extra huurverhoging dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldig proces. Dat heeft de rechter nu terecht afgestraft.’

Door de uitspraak van de rechter zijn alle verstrekte inkomensindicaties onwettig geworden en mag de Belastingdienst geen nieuwe indicaties verstrekken voor de wet van kracht is.

De Woonbond verzet zich ertegen dat er een extra huurverhoging wordt mogelijk gemaakt met een maatregel die ten koste gaat van de privacy en die niet het beoogde resultaat oplevert. De gluurverhoging leidt niet tot doorstroming. Het is een botte en ongenuanceerde maatregel die ten koste gaat van de koopkracht van 400.000 huishoudens, waarvan slechts een klein deel scheef woont. Paping: ‘De Woonbond heeft een goed alternatief voor dit plan om de doorstroming te bevorderen, de zogenaamde huursombenadering. We hopen dat Spies na deze uitspraak daarover wil praten met ons.’
 
De rechter heeft de verstrekking van inkomensindicaties verboden omdat het een grove inbreuk van de privacy van huurders is, die niet op wetgeving is gebaseerd. Pas als de wet in werking is getreden mag de Belastingdienst de gegevens weer gaan verstrekken aan verhuurders.

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging
privacy
rechtszaak

Persvoorlichter

Woonbond - afdeling communicatie
Contactformulier

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen