Rechtszaak over gluurverhoging 5 april

30 maart 2012

Vier Amsterdams huurders hebben een kort geding aangespannen tegen de gluurverhoging. Deze rechtszaak dient op 5 april, één dag nadat de Tweede Kamer van plan is zich te buigen over de wetgeving die de 5 procent extra huurverhoging op inflatie mogelijk maakt.

wetboek en hamer

De extra huurverhoging kan alleen worden opgelegd doordat de Belastingdienst verhuurders die daarom vragen, laat weten in welke huishoudens meer dan € 43.000 bruto per jaar wordt verdiend.

De Belastingdienst verstrekt deze gegevens al sinds 1 februari, terwijl de wetgeving die de huurverhoging mogelijk maakt, nog niet eens behandeld is in de Tweede en Eerste Kamer.

Onaanvaardbare privacyschending

De huurders die een kort geding hebben aangespannen, vinden het onaanvaardbaar dat hun privacy wordt geschonden. ‘De overheid heeft niets met het inkomen van huurders te maken. Straks vragen ook autodealers en supermarkten de inkomensgegevens op om hun prijzen te verhogen', reageerde voorzitter Frans Ondunk van huurdersvereniging Oost, waar alle vier huurders bij zijn aangesloten.

Verdere actie Woonbond

De Woonbond ondersteunt de huurders die een kort geding hebben aangespannen zoveel mogelijk en onderzoekt ondertussen wat de andere mogelijkheden zijn om de gluurverhoging van de baan te krijgen. In reactie op een oproep van de Woonbond hebben enkele honderden huurders bij het College Bescherming Persoonsgegevens het signaal afgegeven dat hun privacy is geschonden. Dit vertelde Woonbonddirecteur Ronald Paping in het NOS Radiojournaal van 29 maart.

Privacywetgeving handhaven

Een volgende stap kan zijn dat de Woonbond het CBP vraagt om de privacywetgeving te handhaven en op te treden tegen schending ervan. 'Maar we wachten eerst de uitkomst van de rechtszaak af', meldde Paping.

betaalbaarheid
huurdersorganisatie
inkomensafhankelijke huurverhoging
privacy
rechtszaak

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen