Regeling Ymere-huurders met loden leidingen

22 juni 2021

Huurders van Ymere krijgen huurkorting of 500 euro als ze te veel lood in hun leidingen hebben. Dat is de uitkomst van onderhandelingen van de huurdersorganisatie Huurders Ymere Amsterdam (HYA) met woningcorporatie Ymere.

AT5-journalist interviewt Peter Weppner op straathoek
AT5-journalist interviewt HYA-voorzitter Peter Weppner

HYA heeft ruim anderhalf jaar onderhandeld met Ymere om ervoor te zorgen dat er beter wordt omgegaan met huurders die het giftige lood in hun drinkwater hebben. Ymere heeft een grote woningvoorraad in Amsterdam met veel woningen die voor 1960 gebouwd zijn. In woningen van voor 1960 kunnen loden leidingen zitten. Deze leidingen geven lood af aan het water dat door de leiding stroomt. Met een test kun je aantonen of er lood in het kraanwater zit. HYA heeft ervoor gezorgd dat Ymere zowel de uitslag van de eigen loodtest accepteert als van geaccrediteerde testlaboratoria.

Snel verwijderen

Loden leidingen moeten zo snel mogelijk worden verwijderd. Dat vinden zowel HYA als Ymere. Maar het lukt Ymere lang niet altijd om binnen een redelijke tijd na de melding de leidingen te verwijderen. “En dan moeten huurders gecompenseerd worden,” zegt Peter Weppner, voorzitter van HYA. 

Huurkorting of eenmalig bedrag

Afhankelijk van de hoeveelheid lood in het drinkwater is de huurkorting 60% of 40%, of 500 euro netto belastingvrij. Alleen de Belastingdienst moet het belastingvrije bedrag nog goedkeuren. “Als je huurtoeslag krijgt, heb je vaak niet veel aan een huurkorting,” legt Weppner van HYA uit. “Daarom hebben we dit uitonderhandeld: mensen mogen kiezen voor eenmalig een belastingvrij bedrag van 500 euro. ”

Schadevergoeding

De huurkorting of het belastingvrije bedrag wordt gezien als schadevergoeding, niet als inkomsten. Daarnaast kunnen huurders van het geld tijdelijk zorgen dat ze schoon drinkwater hebben, bijvoorbeeld door flessenwater te kopen. Totdat Ymere de loden leidingen heeft vervangen.

Inspiratie voor huurdersorganisaties

Deze positieve uitkomst van de onderhandelingen tussen de huurdersorganisatie en de woningcorporatie kan inspiratie zijn voor andere huurdersorganisaties. Weppner: “Eerlijk gezegd zijn we best trots op het resultaat. Dankzij onze volhardendheid is er een betere regeling gekomen voor huurders. Hiermee hoopt HYA dat huurders geen juridische procedures meer hoeven te voeren om hun recht te halen.”

binnenmilieu

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen