Rekenfout: 5000 sociale woningen minder in Rotterdam

9 september 2020

Rotterdam heeft 5.000 minder goedkope woningen dan gedacht. En 26.500 méér woningzoekenden sinds 2016. Geen redenen om het woonbeleid te herzien, vindt de gemeente.

Uitzicht op Rotterdam-Zuid
Uitzicht op Rotterdam-Zuid

'Uit nieuwe tellingen blijkt dat de gemeente Rotterdam in 2017 al 5.000 mínder sociale woningen had dan oorspronkelijk was berekend', schrijft NRC op 2 september. 'Daarnaast zijn in twee jaar 4.100 goedkope woningen verdwenen door sloop, renovatie, verkopen en stijgende huren en koopprijzen. In totaal gaat het om een daling van 9.100 sociale woningen sinds de vorige telling in 2017.'

Ontwikkeling van de woningvoorraad

Deze nieuwe cijfers kwamen naar boven in de recent gepresenteerde gemeentelijke 'Gebiedsatlas 2.0 - Ontwikkeling woningvoorraad, uitwerking Woonvisie 2030'.

Omstreden Woonvisie

In haar omstreden Woonvisie 2030 die in 2016 van kracht werd, zet Rotterdam in op een stevige afname van de betaalbare woningvoorraad met 13.500 woningen tot 2030. Door middel van sloop (voornamelijk van 10.900 corporatiewoningen), herstructurering, renovatie, samenvoeging, verkoop, huurverhogingen en liberalisering (optrekken van de huur tot boven de huurtoeslaggrens).

Controversiële cijfers

Voor haar woonbeleid maakt de gemeente Rotterdam echter gebruik van statistische gegevens waar veel op af te dingen valt en waar al geruime tijd controverse over bestaat. Zelfs burgemeester Aboutaleb verzuchtte vorig jaar in een debat dat 'de werkelijkheid is dat iedereen zijn eigen rekensom maakt.'

Stad rekent zich rijk

Kritiek op de rekensom van de gemeente kwam bijvoorbeeld van hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer (TU Delft) die in het AD verkondigde dat de stad het aantal betaalbare woningen overschat. De gemeente rekende zich rijk door niet alleen alle sociale (gereguleerde) huurwoningen van zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders met huren tot € 711,- (prijspeil 2017) bij de 'sociale woningvoorraad' te tellen. Maar óók alle koopwoningen met een WOZ waarde tot € 140.000.

Woz-waarde van € 220.000 'sociaal segment'

En omdat de huizenprijzen zo rap waren gestegen, stelde woonwethouder Bas Kurvers dat Woz-bedrag vorig jaar bij naar € 220.000. Een Rotterdammer die in aanmerking komt voor een sociale huurwoning moet die som kunnen betalen, zo legde een woordvoerder van de gemeente aan Trouw uit. Want 'het komt neer op een netto maandlast van 720 euro'. En dat is precies zo ongeveer de maximale huur voor een bewoner van een sociale huurwoning.

Negatief hypotheekadvies

Kennelijk vonden de Rotterdamse beleidsmakers het niet noodzakelijk om stil te staan bij de vraag of een Nederlander met een inkomen tot ongeveer € 38.000 bruto een hypotheek voor € 220.000 wel rond krijgt. Trouw kreeg van de eerste de beste hypotheekadviseur (en ook weer Peter Boelhouwer) te horen dat die hypotheek er met zo'n inkomen echt niet in zou zitten.

Rotterdam tovert overschot aan betaalbare woningen

In 2017 ging het volgens Rotterdam al met al om 212.900 woningen in sociale segment. En omdat de primaire doelgroep die op de sociale woningvoorraad is aangewezen volgens de gemeente uit 185.600 huishoudens bestond (58% van de Rotterdammers), zou er sprake zijn van een overschot aan betaalbare woningen.

Toename woningzoekenden sinds 2016

De nieuwe cijfers van de onlangs gepresenteerde Gebiedsatlas maken duidelijk dat er in 2017 geen 212.900 maar 5.000 minder sociale woningen waren: 207.900. Tegelijkertijd blijkt het aantal actief woningzoekenden naar een sociale huurwoning in de gemeente Rotterdam de afgelopen jaren met zo'n 26500 fors toegenomen. Van 45.512 in 2016 tot 71.929 in 2019.

'Dit is juist de bedoeling'

De gemeente ziet evenwel geen reden om vaart te minderen met de Woonvisie. Wethouder Kurvers in NRC: 'We moeten het woningaanbod ieder jaar goed monitoren. Maar dit is juist de bedoeling.'

 

beschikbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen