Reparatiewet moet meer tijdelijke huur tegenhouden

30 juli 2021

Minister Ollongren komt tegemoet aan de wens van de Eerste Kamer. Met een 'reparatiewet' wil ze de uitbreiding van de tijdelijke contracten per 1 januari 2022 tegenhouden. De openbare internetconsultatie over de reparatiewet is gestart.

Binary Data verhuisverdriet

Zoals Nu.nl eerder al beschreef was de Eerste Kamer, net als de Woonbond, erg kritisch op de wet die de woonzekerheid van huurders verder aantast en de positie van huurders om hun  recht te halen bij een geschil verder verzwakt. Na kritiek van de Woonbond en de Eerste Kamer wil de minister de invoering van de wetswijziging voor meer tijdelijke verhuur (een voorstel van VVD-Kamerlid Koerhuis) nu tegenhouden vóórdat de uitbreiding wettelijk ingaat.

Stapelen onzekerheid

Het amendement van VVD Tweede Kamerlid Koerhuis zou het mogelijk maken vaker een tijdelijk contract aan te bieden. Binnen een bepaalde periode kan een tijdelijk contract dan tijdelijk worden verlengd. In plaats van een vast contract, kunnen huurders binnen een termijn van drie jaar dus nogmaals een tijdelijk contract krijgen aangeboden. Een tijdelijk contract van maximaal twee jaar kan dan bijvoorbeeld met maximaal een jaar verlengd worden. Door deze stapeling van contracten raakt de kans op een vast contract in de commerciële huursector voor huurders nog verder uit het zicht. Het is juist nodig de inzet van tijdelijke contracten te beperken.

Huurder zit wel vast aan het tijdelijke contract

Bovendien maakt de wetswijziging het mogelijk dat huurders een minimale periode vastzitten aan een tijdelijk huurcontract. Dat belemmert huurders in het vinden van andere woonruimte, terwijl ze aan het eind van het contract wel gewoon weer op straat staan.

Verslechtering positie huurders

In de internetconsultatie geeft de Woonbond aan nu al veel signalen te ontvangen van huurders die hun recht niet durven halen bij achterstallig onderhoud of een te hoge huur, omdat ze dan verwachten snel weer op straat te staan. Dit wordt alleen maar erger door meer tijdelijke contracten toe te staan. 'De reguliere tijdelijke huurcontracten verslechteren de positie van huurders, drijven de huurprijzen op en zorgen voor veel stress en onzekerheid voor huurders. Deze problemen oplossen met nog méér tijdelijke huurcontracten, is proberen een brand te blussen met olie,' schrijft de bond aan de minister.

Onzorgvuldig besluit over woonzekerheid

In de internetconsultatie wijst de Woonbond er ook op dat het besluit dat werd gemaakt door een meerderheid van de Tweede Kamer erg onzorgvuldig was. Zo was de voorgestelde wijziging een amendement bij een wet die helemaal niet over tijdelijke huur gaat, en werd de wet (Wet Doorstroming Huurmarkt) die daar wel over gaat nog geëvalueerd.

Bij invoering van de tijdelijke huurcontracten is afgesproken dat de wet zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie zou door de Tweede Kamer worden behandeld. Die evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Het is daarom onzorgvuldig om nu al voor verruiming te kiezen. Helemaal omdat de wet raakt aan woonzekerheid en het recht van een dak boven het hoofd. Inmiddels is de evaluatie vlak voor het zomerreces nog wel naar de Tweede Kamer gestuurd. De evaluatie, die aangeeft dat belangrijke doelen van de wet niet worden gehaald, tijdelijke contracten de norm zijn in de particuliere markt, en dat huurders veel stress en onzekerheid ervaren en een slechtere bescherming hebben, geeft eerder reden om de inzet van tijdelijke huurcontracten aan banden te leggen.

Reageren op internetconsultatie

De Woonbond is dan ook blij met de reparatiewet. Dit voorkomt het vergroten van problemen met tijdelijke verhuur op de korte termijn. Vervolgens kan de Tweede Kamer op basis van de evaluatie een goed gefundeerd debat voeren over de onwenselijkheid van tijdelijke huurcontracten.

Reageren op de internetconsultatie kan tot zes augustus.

tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen