Rotte vis kost verhuurder 4875 euro

26 november 2020

Stank van rotte vis kwelde zes maanden lang een huurder van een particuliere bovenwoning in Purmerend. De lucht kwam uit het leegstaande kantoor op de begane grond. De bewoner wees de verhuurder meerdere malen op het probleem, maar die gaf telkens aan geen oorzaak te vinden bij inspectie van het pand.

De bewoner deed ook zelf onderzoek naar de oorzaak en constateerde dat het probleem toch écht uit de voor hem afgesloten bedrijfsruimte kwam. Tussen september 2018 en januari 2019 maakte de huurder meerdere malen melding van de indringende geur bij de verhuurder, maar zonder resultaat. Uiteindelijk sloot de huurder de voordeur van de bovenwoning luchtdicht af, daarmee had de huurder een oplossing. De stankoverlast bleef en verergerde. Buurtbewoners verbaasden zich over de enorme hoop vliegen op het raam en alarmeerden de politie. Deze namen polshoogte en roken door de brievenbus de enorme stank. De dienstverleners vreesden dat er binnen een lijk lag te ontbinden.

Systeemplafond

Uiteindelijk vonden forensisch experts met behulp van een speurhond in het systeemplafond de restanten van een zak waar een rotte vis in had gezeten. Met het opruimen van de restanten van de vis, verdwenen ook de vliegen en de stankoverlast. De bewoner van de bovenwoning liet het er niet bij zitten en eiste bij de rechter een schadevergoeding van de verhuurder. In zijn ogen was de pandeigenaar nalatig en bedierf hierdoor het woongenot van de huurder. Uiteindelijk kende de kantonrechter huurprijsvermindering van 50 procent toe voor de periode waarin de stankoverlast plaatsvond. Hetgeen neer kwam op een bedrag van 4875 euro.  Hoe de visresten achter het systeemplafond zijn beland, is onbekend. Wel is duidelijk dat de particuliere verhuurder in gebreke bleef bij de aanpak van dit probleem in Purmerend.

Meldpunt

De Woonbond signaleert dat er in de commerciële sector vaker misstanden voorkomen. Dankzij meldingen van huurders en woningzoekenden krijgt de Woonbond meer inzicht in de problemen die in deze sector spelen. Daar spreekt de Woonbond politiek en verhuurderskoepels op aan. Zelf een misstand melden kan via het Meldpunt Commerciële Verhuurders.

commerciële verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen