Rotterdam-Zuid als voorbeeld voor wijkaanpak?

15 juni 2021

15 Burgemeesters deden recent onder de noemer ‘Dicht de Kloof’ een oproep om verdere tweedeling in de maatschappij te voorkomen. Zij willen geld van het Rijk om zestien kwetsbare stedelijke gebieden aan te pakken. 

Uitzicht op Rotterdam-Zuid
Uitzicht op Rotterdam-Zuid

De burgemeesters vragen aan een nieuw kabinet om een nationaal programma in het regeerakkoord op te nemen voor herstel, perspectief, leefbaarheid en veiligheid in de zestien wijken.  Het gaat om gebieden in de vier grote steden, maar ook in onder meer Eindhoven, Groningen, Zaanstad en Breda. De burgemeesters willen dat ‘onorthodoxe maatregelen’ en ‘uitzonderingen op wetgeving’ mogelijk worden, schrijven ze in het Algemeen Dagblad.

NPRZ als voorbeeld voor een nationaal programma

Ze noemen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) als voorbeeld. Hier wordt sinds 2012 gewerkt met een samenhangende en meerjarige aanpak (van 20 jaar) op het gebied van wonen, werken en onderwijs in Rotterdam-Zuid. Het Rijk, de gemeente, de woningcorporaties en diverse onderwijs- en andere instellingen werken in het NPRZ samen. Het NPRZ wordt alom geprezen vanwege zijn lange adem en structurele aanpak op de verschillende ‘pijlers’. Maar er is ook kritiek, met name op de pijler 'wonen' in het programma.

Kritiek op de pijler wonen van het NPRZ

De pijler wonen van het NPRZ oogst steeds meer kritiek omdat het eenzijdig steunt op de gedachte dat de betaalbare woningvoorraad in Rotterdam-Zuid te ruim is. Er worden veel sociale huurwoningen gesloopt en vrijwel alleen woningen toegevoegd in het (middel)dure- en topsegment. De buurt wordt opgeknapt, maar voor wie? Het leidt tot veel protest onder zittende bewoners.

Sloopkorting op de verhuurderheffing

Speciaal voor woningcorporaties die in Rotterdam-Zuid betaalbare woningen slopen, was er een korting op de verhuurderheffing in het leven geroepen. Deze perverse prikkel zorgde voor overhaaste beslissingen door woningcorporaties en gemeente als het gaat om wijkvernieuwing in Rotterdam-Zuid. Woningcorporatie Vestia gaf dat onlangs toe in een uitzending van De Opstandelingen (3 juni 2021) over de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk, een van de focuswijken van het NPRZ.

Gebrek aan zeggenschap van bewoners

Tal van huurders- en bewonersorganisaties in Rotterdam-Zuid hebben ook kritiek op het gebrek aan zeggenschap van bewoners in het NPRZ, met name als het gaat om de woonpijler. Het NPRZ heeft officieel één bewoner op persoonlijke titel in het bestuur van het NPRZ. Van hem word verwacht om de stem van alle bewoners van Rotterdam-Zuid te vertegenwoordigen. De positie van bewonersvertegenwoordiger heeft lange tijd vacant gestaan en is pas sinds vorig jaar ingevuld.

Uitbreiding Rotterdamwet

De 15 burgemeesters vragen ook om een uitbreiding van Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek, oftewel de Rotterdamwet. De Woonbond is kritisch over deze wet, die mensen op basis van inkomen als bewoner uit een wijk kan weren. Lage inkomens, die sowieso minder te kiezen hebben op de woningmarkt, worden zo verder belemmerd in het vinden van een betaalbare woning. De Woonbond vindt dat de Rotterdamwet een forse inbreuk is op grondrechten van woningzoekenden.

Investeer in bestaande gemeenschappen

Het is beter om de focus te leggen bij het rechtstreeks aanpakken van armoede, woonoverlast en criminaliteit in de wijken en door in wijken te investeren, hetgeen de burgemeesters met hun oproep ook voor ogen hebben. Zo wordt er geïnvesteerd in bestaande gemeenschappen en loopt het tekort aan betaalbare huurwoningen niet verder op. 

armoede
leefbaarheid
sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen