Rotterdammers op de bres voor betaalbare huurwoningen

2 mei 2016

De samenwerkende Rotterdamse huurdersorganisaties in het Actiecomité Woonreferendum hebben tot half juni om 10.000 steunbetuigingen te verzamelen voor het houden van een referendum. Hiermee willen de huurdersorganisaties de geplande sloop van 20.000 betaalbare huurwoningen tegenhouden.

Aanbieden eerste 2.771 handtekeningen aan Rotterdamse gemeenteraad. Fotograaf: Edwin de Voigt. 

Rotterdammers die zich willen uitspreken tegen de sloopplannen kunnen de aanvraag van het referendum steunen op woonreferendum.nl. Op 21 april werd de eerste stap gezet naar een raadgevend referendum over de sociale huursector in Rotterdam. Het Actiecomité Woonreferendum Rotterdam overhandigde 2.771 handtekeningen van kiesgerechtigde Rotterdammers die het referendum aanvragen. Het actiecomité heeft nog tot 22 juni de tijd om de 10.000 steunbetuigingen te verzamelen die nodig zijn voor het houden van het referendum.

Woonvisie Rotterdam

Aanleiding voor dit referendum is de controversiële Rotterdamse Woonvisie. De Woonvisie speelt vooral in op de woningvraag van hogere en middeninkomens en wil de sociale huursector verkleinen.  Het gaat met name om de sociale woningen met een huur tussen de € 300,- en € 600,-. Woonwethouder Schneider (Leefbaar Rotterdam) trok de eerste versie van de Woonvisie in december 2015 terug na kritiek van de lokale politiek, huurdersorganisaties en woningcorporaties. Zijn nieuwe versie van maart 2016 was echter nauwelijks gewijzigd. Het Actiecomité Woonreferendum wil dat de Rotterdammer de kans krijgt te stemmen over de geplande sloop.

Bij meerderheid tegen gaat sloop niet door

Het gaat om een raadgevend referendum. Maar de lokale politiek geeft aan de uitkomst serieus te willen nemen. 'De sloop van 20.000 goedkope huurwoningen in Rotterdam mag niet doorgaan als de meerderheid bij een referendum “nee” stemt', zei fractievoorzitter Molenaar van Leefbaar Rotterdam toen hij de eerste 2.771 handtekeningen in ontvangst nam.

Groeiende vraag betaalbare huurwoningen

Het schrikbeeld van het Actiecomité Woonreferendum is dat voor veel huurders het wonen in Rotterdam onbetaalbaar wordt en de wachtlijsten blijven stijgen terwijl de vraag naar betaalbare woningen alleen maar groter wordt. De Woonbond is tegen de sloop, en staat achter het houden van een referendum.

sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen