Rotterdammers slaan handen ineen voor beter woonbeleid

8 maart 2021

Bewonersgroepen uit diverse sloop- en renovatiebuurten en andere betrokken Rotterdammers hebben zich verenigd om zich de komende tijd gezamenlijk in te zetten voor een beter woonbeleid in Rotterdam. Op zondag 7 maart ging het initiatief ‘Recht op de stad’ van start tijdens een goed bezochte bijeenkomst in het Afrikaanderpark.

Lancering Recht op de stad Rotterdam op 7 maart 2021

Uitsluiting van bewoners op basis van inkomen

Recht op de stad is onder andere een reactie op de Rotterdamse ‘Woonvisie, koers naar 2030’ die in 2016 werd vastgelegd. Met dat woonbeleid stuurt de stad op inkomensgroepen: tot 2030 wil het stadsbestuur vooral bouwen voor Rotterdammers met hogere inkomens. Terwijl de betaalbare voorraad door sloop (12.000 woningen) en renovatie of samenvoeging (10.000 woningen) doelbewust wordt ingekrompen.

Woonbeleid veroorzaakt leed

De initiatiefnemers van Recht op de stad zien dat het huidige woonbeleid in Rotterdam veel leed veroorzaakt, door sloop, woononzekerheid, stijgende huur- en koopprijzen, toenemende dakloosheid en omdat bewoners niet bij plannen betrokken worden. Het huidige college doet te weinig om de groeiende wooncrisis op te lossen. Het woonbeleid is daarom dringend aan herziening toe.

Het betere plan voor wonen in Rotterdam

Recht op de stad schreef daarom een plan voor betaalbaar en duurzaam wonen in Rotterdam. Daarin gaat het over sloop en nieuwbouw, maar ook over zaken als woonzekerheid, zeggenschap, nieuwe woonvormen, beleggers en malafide verhuurders. Een belangrijk punt in ‘Het betere plan voor wonen in Rotterdam’ is dat bewoners een substantiële bijdrage moeten kunnen leveren en meebeslissen over de totstandkoming van plannen voor hun buurt en stad.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Recht op de stad wil de komende tijd in gesprek gaan met lokale politici en beleidsmakers over hoe het woonbeleid beter kan. Het hele plan van Recht op de stad is te lezen op www.rechtopdestad.nl. De initiatiefnemers roepen Rotterdamse bewonersgroepen op zich bij hen aan te sluiten.

renovatie
sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen