Rotterdamse corporaties en huurders willen niet opdraaien voor opknappen verwaarloosde koophuizen

18 januari 2016

Corporaties én huurdersorganisaties willen niet opdraaien voor de kosten van het slopen of opknappen van vervallen koopwoningen in Rotterdam-Zuid, zoals de gemeente wil. 'Dat is niet uit te leggen,' stellen zij gezamenlijk in een opiniestuk in het AD/Rotterdams Dagblad van 16 januari.

Binary Data Afrikaanderwijk in Rotterdam
Afrikaanderwijk in Rotterdam

Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, wil corporaties eventueel 'met het mes op de keel' dwingen om mee te betalen, zei hij op 2 januari in het AD. De ondertekenaars van het opiniestuk vinden het slopen en renoveren van de verwaarloosde koopwoningen geen taak van corporaties, maar van huiseigenaren zelf. En de gemeente en het rijk hebben volgens hen de taak om een ‘minimale kwaliteit van de woon- en leefomgeving te waarborgen. Als gemeenten en het Rijk vinden dat de kwaliteit van particuliere woningen zo laag is dat dit een bedreiging vormt voor de leefomgeving, dan is het een politieke keuze om daar wat aan te doen’, aldus de ondertekenaars.

Nalatige huiseigenaren

‘Slecht onderhouden huizen in de particuliere woningvoorraad hebben een negatieve uitstraling op de buurt. De leefbaarheid, het veiligheidsgevoel van bewoners en de waarde van omliggende woningen staan er flink door onder druk. Op Rotterdam-Zuid staan 10.000 koopwoningen er slecht bij omdat eigenaren geen geld willen of kunnen uitgeven aan onderhoud. Deze woningen moeten dringend worden opgeknapt of vervangen, maar de vraag is wie de benodigde miljoenen gaat betalen. De woningcorporaties in elk geval niet: achterstallig onderhoud is en blijft een probleem van woningeigenaren zelf. Het is niet uit te leggen dat nalatige huiseigenaren beloond worden met geld van huurders', schrijven de Rotterdamse huurdersorganisaties en woningcorporaties.

Zorgplicht banken

Achterstallig onderhoud is volgens hen in de eerste plaats een probleem van de woningeigenaren zelf. 'Zij hebben niet alleen de plicht om tijdig en kwalitatief goed onderhoud te plegen, vanuit een waardeperspectief hebben ze er ook het meeste belang bij. Daarnaast kunnen banken, die dit slecht onderhouden vastgoed hebben gefinancierd, aangesproken worden op hun zorgplicht. Zij hebben er immers baat bij dat hun onderpand zijn waarde behoudt. Afschuiven naar de corporaties en hun huurders is wel erg gemakkelijk. Investeren in particulier bezit met geld van huurders met een laag inkomen is niet te verantwoorden. Dit geld hebben de corporaties hard nodig om hun eigen woningen kwalitatief op peil te houden, te verduurzamen en betaalbaar te houden voor hun huurders’, aldus de gezamenlijke Rotterdamse huurders en verhuurders. Het opiniestuk in het AD is ondertekend door Maria Molenaar (Woonstad Rotterdam), Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen (Woonbron), Hedy van den Berk (Havensteder), Arjan Schakenbos (Vestia), Anda Ros (Klantenraad Woonstad Rotterdam), Arie van Neutigem (Concernparticipatieraad Woonbron), Wim Martens (Huurdersalliantie De Brug Havensteder) en Cees van der Harst (Landelijke Huurdersraad Vestia).
 

leefbaarheid
sloop
wijkvernieuwing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen