Salderen zonnestroom moet mogelijk blijven

24 maart 2017

De Woonbond roept het nieuwe kabinet op de regeling voor het salderen van zonne-energie te behouden. Huurders met zonnepanelen moeten de stroom die zij opwekken kunnen blijven verkopen aan het elektriciteitsbedrijf.

Wat leveren zonnepanelen op?

Steeds meer huurders leggen zelf zonnepanelen aan of huren een woning met panelen die de verhuurder heeft laten aanleggen. Wie méér stroom opwekt dan hij zelf verbruikt mag het teveel aan opgewekte stroom verkopen aan het elektriciteitsbedrijf. Dit heet 'salderen'. De regeling die salderen mogelijk maakt loopt nog tot 2020. Wat er daarna met de regeling gebeurt is nog onzeker. De Woonbond wil dat salderen ook na 2020 mogelijk blijft. Dat houdt het voor huurders aantrekkelijk om in zonnepanelen te investeren.

Duidelijkheid nodig

Samen met consumentenorganisaties en woningcorporaties drong de Woonbond al langer aan op duidelijkheid over het voortbestaan van de regeling. Eind 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan die vraagt om handhaving van de regeling tot 2023. Het is nog niet duidelijk of deze motie wordt uitgevoerd.

Oproep voor behoud salderen

Het ministerie van Economische Zaken heeft nu vier scenario's opgesteld over de toekomst van het salderen. De vier scenario's zijn:

  1. de regeling houden zoals die nu is
  2. een maximum stellen aan de vergoeding voor salderen
  3. een kleine vaste vergoeding geven (los van de hoeveelheid terug geleverde stroom)
  4. een gedeeltelijke vergoeding voor de aanschaf van de panelen, maar geen salderen meer.

De Woonbond pleit samen met andere organisaties voor het eerste scenario. De regeling zoals die nu is,  is aantoonbaar effectief en helpt bij de broodnodige omschakeling van fossiele naar duurzame energie.

energiebesparing
zonnepanelen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen