Senaat behandelt novelle woningwet pas na uitkomst enquête 

14 juli 2014

De Eerste Kamer wil de novelle voor de herziening van de Woningwet pas na de uitkomst van de parlementaire enquête Woningcorporaties behandelen. Dat heeft de Kamer laten weten in een brief aan minister Blok. In de novelle staan grote veranderingen voor de woningcorporaties.

Enquêtecommissie woningcorporaties
De Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties

Met uitzondering van de VVD en de PVV zijn alle fracties in de Eerste Kamer voor het wachten op de uitkomsten van de parlementaire enquête.

Het wetsvoorstel van Blok moet het corporatiebestel ingrijpend gaan wijzigen. Het taakgebied van corporaties wordt verder afgebakend, gemeenten krijgen een grotere rol in het toezicht en corporaties worden gesplitst in een sociaal en een commercieel deel. Alleen het sociale deel zal dan nog als corporatie worden gezien. De Woonbond vindt dat Blok in zijn wetsvoorstel de doelgroep van huurders voor corporaties te veel beperkt. Ook de lage middeninkomens moeten tot die groep behoren. De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of de vrije sector valt) moet hiervoor worden verhoogd. Blok wil die grens juist voor drie jaar bevriezen, waardoor corporaties meer woningen kunnen onttrekken aan de sociale huursector en tegen hogere huurprijzen in de vrije sector kunnen gaan aanbieden. De Woonbond vindt het verkleinen van de sociale sector een aanslag op de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen en de betaalbaarheid van huren.

Toekomst woningcorporaties

Volgens de Woonbond is het verstandig dat de Eerste Kamer de uitkomsten van de parlementaire enquête wil afwachten. Het uitgebreide onderzoek naar het corporatiestelsel is nadrukkelijk bedoeld om bij te dragen aan toekomstig beleid. Ook de Tweede Kamer zou er verstandig aan doen om het onderzoek af te wachten. De Tweede Kamer heeft in september een rondetafelgesprek gepland over de novelle terwijl de enquêtecommissie op 30 oktober met het eindrapport over de corporatiesector komt.

Terug naar de kerntaak

Directeur van de Woonbond Ronald Paping is verhoord door de enquêtecommissie om duidelijk te krijgen hoe de huurders benadeelt zijn door de misstanden bij de corporaties. Paping sprak zich in het verhoor uit voor corporaties die weer gaan waarvoor ze zijn opgericht: voorzien in betaalbare huisvesting voor mensen met een laag inkomen of bescheiden middeninkomen.

Eerste Kamer
woningcorporatie
woningwet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen