Senaat moet verruiming tijdelijke huur stoppen

5 juli 2021

De Woonbond roept de Eerste Kamer op om verruiming van tijdelijke huurcontracten uit te stellen. De wet zorgt ervoor dat huurders nog vaker tegen een tijdelijk huurcontract aanlopen. Bovendien is het besluit tot het verruimen van de tijdelijke huurcontracten onzorgvuldig tot stand gekomen.

Bij invoering van de huidige tijdelijke contracten is afgesproken dat er een evaluatie zou zijn van de betreffende wet (de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015). Die evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Het voorstel is een amendement op de gewijzigde woningwet. Morgen bespreekt de Eerste Kamer het wetsvoorstel.

Stapelen onzekerheid

Het amendement van VVD Tweede Kamerlid Koerhuis maakt het mogelijk vaker een tijdelijk contract aan te bieden. Binnen die periode kan een tijdelijk contract tijdelijk worden verlengd. In plaats van een vast contract, kunnen huurders binnen een termijn van drie jaar dus nogmaals een tijdelijk contract krijgen aangeboden. Een tijdelijk contract van maximaal twee jaar kan dan bijvoorbeeld met maximaal een jaar verlengd worden. Door deze stapeling van contracten raakt de kans op een vast contract in de commerciële huursector voor huurders nog verder uit het zicht. Het is juist nodig de inzet van tijdelijke contracten te beperken.

Bovendien maakt de wetswijziging het mogelijk dat huurders een minimale periode vastzitten aan een tijdelijk huurcontract. Dat belemmert huurders in het vinden van andere woonruimte, terwijl ze aan het eind van het contract wel gewoon weer op straat staan.

Onzorgvuldig besluit over woonzekerheid 

In een brief aan de Eerste Kamer wijst de Woonbond er ook op dat het besluit van de Tweede Kamer erg onzorgvuldig was. Bij invoering van de tijdelijke huurcontracten is afgesproken dat de wet zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie zou door de Tweede Kamer worden behandeld. Die evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Het is daarom onzorgvuldig om nu al voor verruiming te kiezen. Helemaal omdat de wet raakt aan woonzekerheid en het recht van een dak boven het hoofd. 

Beperk tijdelijke huurcontracten

De Woonbond ziet dat tijdelijke huurcontracten vaste overeenkomsten verdrijven waardoor steeds meer huurders in onzekerheid wonen. De tijdelijke contracten verslechteren de positie van huurders. Ze zijn minder snel geneigd om hun recht te halen bij te hoge huurprijzen of achterstallig onderhoud. De inzet van tijdelijke contracten moet volgens de bond worden teruggedrongen. 

Uitstel tot na evaluatie

Het voorstel van Koerhuis is een amendement bij wijzigingen op de woningwet die wél door moeten gaan. De Woonbond roept de Eerste Kamer daarom op de minister te verzoeken om de invoering van het wetsartikel over de tijdelijke contracten uit te stellen tot na de evaluatie van de wet Doorstroming Huurmarkt 2015. De Tweede Kamer kan dan op basis van de beloofde evaluatie een fundamentele discussie voeren over de wenselijkheid van tijdelijke huurcontracten.


Update 6 juli - verruiming geschrapt

BZK-minister Ollongren haalt op verzoek van de Eerste Kamer de verruiming van de tijdelijke huurcontracten uit de Woningwet. De minister heeft toegezegd een reparatiewet naar de Tweede Kamer te sturen die de verruiming terugdraait. De Eerste Kamer protesteert tegen de verruiming omdat deze de positie van de huurder verslechterd. De Eerste Kamer mag zelf geen wetten aanpassen en gaf daarom akkoord op voorwaarde dat Ollongren de wet aanpast voordat deze volgend jaar van kracht wordt. Lees meer op de website van de Eerste Kamer.

tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen