Sloop Den Haag Zuidwest en de klimaatcrisis

25 februari 2022

Ondanks heftige kritiek en een crisis in het Haagse stadsbestuur, gaat de vernieuwing van Den Haag Zuidwest door. De Haagse gemeenteraad stemde onlangs in met de sloop van 2.000 sociale huurwoningen in de buurten Dreven, Gaarden en Zichten.

Dreven, buurt in Den Haag Zuidwest. Bron: Ambitiedocument Dreven-Gaarden-Zichten, juli 2020. 

Deze naoorlogse buurten zijn op, vinden woningcorporatie Staedion, de gemeente Den Haag en projectontwikkelaar Heijmans. Zij willen de buurten de komende vijftien jaar vernieuwen door er 2.000 woningen te slopen en vervangen en er 3.500 extra terug te bouwen. De wijken gaan dan ook van het gas af en krijgen een facelift. De oppositie is fel tegen de plannen, onder andere vanwege de grootschaligheid en omdat geen renovatie wordt toegepast. Ook zijn er zorgen over de bewoners.

Terugkeergarantie ter discussie

De SP zette vraagtekens bij de door de wethouder gegeven terugkeergarantie voor huurders die ‘boterzacht’ zou zijn. De Haagse wethouder Balster ontkende dat en zei te kunnen garanderen dat bewoners terug kunnen komen naar het plangebied.

Beschermd stadsgezicht opheffen

Daarnaast was er veel discussie over het beschermd stadsgezicht van de Dreven. Om de vernieuwingsplannen te kunnen uitvoeren, moet deze beschermde status worden opgeheven. De Haagse Welstands- en Monumentencommissie adviseerde hier in maart vorig jaar tegen. Wethouder Balster stuurde dit preadvies van de Welstandscommissie pas in oktober door naar de gemeenteraad.

Gebrekkige informatievoorziening

Een VVD-raadslid diende daarom een voorstel in voor een raadsenquête naar de informatievoorziening rond het project. Hij kreeg een meerderheid achter zijn voorstel, waardoor de gemoederen in de coalitie hoog opliepen (VVD is lid van het college van B&W in Den Haag). Na lang crisisberaad en een aangepast voorstel, ging de raadsenquête toch door. Zo ook de herstructurering van de Dreven, Gaarden en Zichten.

Sloop en het klimaat

De vraag ‘Wat is beter, renovatie of sloop/nieuwbouw?’ werd altijd al gesteld. Maar in hoeverre speelt het klimaat hier momenteel een rol in? Slopen en bouwen staan, zoals het nu gebeurt, garant voor gigantische CO2-emissies. Is renoveren dus het betere plan als we CO2 zo snel mogelijk willen beperken? In het dossier in de komende Huurpeil 1 beantwoorden een aantal experts die vraag.

Online panelgesprek over sloop of renovatie

Op maandag  14 maart van 11:00 – 12:00 zijn deze experts te gast in een online panelgesprek met de redactie van de Woonbond. Jan Willem van de Groep, expert op het gebied van de energie- en materialentransitie, stelt dat niet alleen vanuit het perspectief van het klimaat, maar ook vanuit financieel perspectief de conclusie is: niet slopen maar altijd renoveren en doorexploiteren.

Haico van Nunen, lector Duurzame renovatie aan de Hogeschool Rotterdam, stelt dat we om de klimaatdoelen te halen 1.000 woningen per dag zullen moeten gaan renoveren, in plaats van 1.000 per jaar. In het panelgesprek geven Van de Groep en Van Nunen tekst en uitleg bij hun stellingen en de struikelblokken en gaan we met hen in gesprek over hoe dit alles valt te rijmen met de woningnood.

Inschrijven voor panelgesprek

Het online panelgesprek is gratis te volgen op maandag 14 maart van 11:00 -12:00 uur en ook daarna nog te zien. Als je inschrijft kun je het gesprek live volgen. Iedereen die inschrijft ontvangt na afloop ook een terugkijklink. Daarmee kun je de opnamen die van het gesprek gemaakt worden nog 90 dagen terugkijken.

renovatie
sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen