Sloop Fazantstraat Rotterdam van de baan

22 december 2020

De bewoners van de Fazantstraat in de Rotterdamse wijk Carnisse hebben succes gehad met hun acties tegen de sloop. Dit is de eerste keer dat de gemeenteraad sloopplannen van een straat of wijk blokkeert.

Uitzicht op Rotterdam-Zuid
Uitzicht op Rotterdam-Zuid

Op 23 september kondigde de gemeente in een brief de plannen voor de sloop van 216 portiekwoningen aan. De wijk moest op de schop omdat de gemeente Carnisse diverser wilde maken en minder lage inkomens in de in de wijk wou hebben.

Koopwoningen

Bij sloop gaan het meestal om huurwoningen van corporaties. In de Fazantstraat gaat het om koopwoningen en de meeste eigenaren wonen er ook zelf. Via een ‘eerste recht van aankoop’ gevestigd wilde de gemeente ervoor zorgen dat de woningen alleen nog aan de gemeente kunnen worden verkocht. Tijdens de commissievergadering bleek dat niet alleen de oppositie maar ook meerdere coalitiepartijen tegen sloop zijn. De bewoners hebben hen overtuigd dat deze woningen te goed zijn en juist behouden moeten blijven. Dat er in Carnisse verbeteringen nodig zijn, vinden ook de bewoners. In plaats van sloop moeten de bestaande woningen worden opgeknapt en eventueel samengevoegd. En huisjesmelkers moeten worden aangepakt, VvE’s geholpen, meer groen en nieuwbouw op lege plekken. En samen met de bewoners in plaats van over hun ruggen heen.

Rotterdam-Zuid

In Rotterdam-Zuid nog veel meer plannen voor sloop en renovatie zijn, zoals in de Wielewaal, de Tweebosbuurt en Patrimonium’s Hof. Ook deze bewoners verzetten zich fel tegen de plannen omdat ze niet willen wijken voor de rijken. De Woonvisie voorziet in de sloop van 20.000 oudere en goedkopere woningen in Rotterdam. De vraag rijst of de gemeente Rotterdam hier ook meer oog gaat tonen voor de wensen en belangen van de bewoners, of er dat er bij huurders met een kleine beurs wel makkelijk besloten wordt dat zij hun woning uit moeten.

In de Tweebosbuurt blokkeerde de rechter de sloop van woningen. De Woonbond steunde de bewoners bij deze rechtszaak

sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen