Soros shopt op de woningmarkt

4 maart 2016

Woningcorporatie Vivare heeft in de regio Arnhem per 1 maart 600 woningen verkocht aan de buitenlandse investeerder Quantum Strategic Partners (QSP). Eind 2015 kocht QSP ook al 500 woningen in Nederland.

George Soros Davos 2010
George Soros op het World Economic Forum in Davos (2010)

QSP is eigendom van de Amerikaanse miljardair George Soros (nummer 26 op de Forbes-lijst van rijkaards met 23 miljard dollar). Volgens Eric Angenent, directeur-bestuurder van Vivare, is iedereen blij met de deal. Er is sprake van een ‘zorgvuldig verkoopproces’ waar ‘de huurdersbelangenverenigingen nauw bij betrokken zijn geweest’. Het afstoten van woningen is volgens Angenent nodig om te kunnen inspelen ‘op de vraag en de doelgroep van de toekomst’. Zittende huurders zullen niets merken van de verkoop, zegt directeur Martin Friedrich van Hoen Vastgoedbeheer BV, dat de woningen voor Soros beheert.

Spijt van akkoord gaan

Maar niet iedereen is blij met de verkoop. Jos Janssen, voorzitter van huurdersvereniging Twee Stromenland (Westervoort): ‘Wij als huurdersvereniging zijn nauw betrokken geweest bij de verkoop van deze woningen. Laat duidelijk zijn dat wij nooit voorstander zijn geweest van deze verkoop, maar we zijn wel uiteindelijk akkoord gegaan. Dit kwam omdat er een aantal toezeggingen gedaan zijn door de betrokken partijen. Maar als we het weer over mochten doen, zouden we pertinent niet meer akkoord gaan. De overdracht zelf ging gepaard met zeer povere brieven naar de betreffende bewoners, bij het asociale af. Er is geen enkele nazorg door Vivare, hoewel we daar wel nadrukkelijk om hebben gevraagd.’

Sociale woningbouw om zeep

Vorig jaar voerden bewoners in onder andere Velp nog actie tegen de verkoop. Ze beschouwen QSP als een ‘hedgefonds’, dat alleen woningen koopt om winst te maken. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de huurders, menen zij. Volgens woordvoerder Jan Hop leidt de verkoop tot ‘het om zeep helpen van de sociale woningbouw'. Vrijgekomen woningen kunnen namelijk aan een bredere doelgroep worden toegewezen dan die van Vivare. Dat komt omdat de nieuwe eigenaar zich niet aan de strikte toewijzingsregels voor sociale verhuurders hoeft te houden, zoals bijvoorbeeld de passendheidstoets en het meetellen van de wachttijd.

60 miljoen

Bij de verkoop gaat het om eengezinswoningen, appartementen, sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen. Voor de 600 woningen is naar verluidt € 50 à € 60 miljoen betaald, zo meldt vastgoedexpert PropertyNL.

verkoop huurwoningen
woningmarkt

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen