Spies maakt ruimere toewijzing corporatiewoningen mogelijk

30 oktober 2012

Er zijn mogelijkheden om ook woningzoekenden met een bescheiden middeninkomen aan een sociale huurwoning te helpen. Dat schrijft minister Spies naar aanleiding van verkennende gesprekken die zij in Brussel heeft gevoerd. De Woonbond is verheugd dat er nu een opening ligt om de strenge 'Brusselse' toewijzingsnorm te versoepelen.

Beeldmerk ikwilookwonen.nl
Beeldmerk van het Woonbondmeldpunt ikwilookwonen.nl. Dit meldpunt is bedoeld voor gedupeerden van de inkomensgrens voor sociale huurwoningen.

Volgens de huidige toewijzingsregels moeten corporaties 90% van hun huurwoningen met een huurprijs tot € 664 aanbieden aan huishoudens met een inkomen onder de Europese toewijzingsnorm van € 34.085. Spies heeft nu de mogelijkheid verkend om deze verplichting nog maar voor 80% van de toewijzingen te handhaven.

Tijdelijke verruiming

Het gaat om een tijdelijke verruiming voor maximaal 5 jaar, vanwege de huidige situatie op de woningmarkt. De extra 10% uitzonderingsruimte waar Spies in Brussel over gesproken heeft is vooral bedoeld voor huishoudens met een inkomen tussen €34.085 en €38.000 euro.

Vrije sector buiten bereik

Deze woningzoekenden verdienen volgens de huidige regels 'te veel' voor een sociale huurwoning, maar in de praktijk bij lange na niet voldoende voor een huurwoning in de vrije sector of een koopwoning. Dat blijkt onder andere uit duizenden meldingen op het meldpunt www.ikwilookwonen.nl van de Woonbond.

Stap in de goede richting

De Woonbond strijdt al sinds de invoering van de inkomensgrens -in januari 2011- voor verruiming ervan. De aanpassing die minister Spies nu bepleit is een stap in de goede richting, omdat voor veel huishoudens hiermee een einde aan een uitzichtloze situatie zou komen. Maar een structurele oplossing is het niet. Daarvoor moet niet de uitzonderingsmarge worden verruimd, maar de inkomensgrens omhoog.

Niet verschuilen achter Brussel

Het veelgehoorde excuus dat deze inkomensgrens door de Europese Commissie zou zijn opgelegd wordt tegelijkertijd steeds minder valide. Eurocommissaris Almunia laat keer op keer weten dat een verruiming van de inkomensgrens wat hem betreft een zaak van de Nederlandse overheid is. De Nederlandse regering kan zich dus niet langer verschuilen achter Brussel als het gaat om het verruimen van de inkomensgrens. Vandaag liet een ambtenaar van Almunia tijdens een hoorzitting over de sociale huursector nog eens weten dat het wat hem betreft mogelijk is om de inkomensnorm te verruimen, maar dat de Nederlandse regering daarvoor aan zet is.

Volgende minister aan zet

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft Minister Spies dat zij de de verdere uitwerking van haar verkenningen en de nadere besluitvorming aan haar ambtsopvolger overlaat.

belangenbehartiging
inkomensgrens
kabinetsbeleid
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen