Spies negeert juridisch advies gluurverhoging

27 maart 2012

Minister Spies van BZK geeft onbevredigd antwoord op de door het advocatenkantoor Kennedy Van der Laan genoemde juridische bezwaren tegen de gluurverhoging. Uit schriftelijke antwoord op Tweede Kamervragen blijkt dat zij de nieuwe wet hoe dan ook per 1 juli wil invoeren.

Gluren

Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan stelt dat er juridisch gezien drie belangrijke bezwaren zijn tegen de ‘gluurverhoging’, de 5% extra huurverhoging voor huishoudens met een inkomen van meer dan 43.000 euro.

Ten eerste ontbreekt de wettelijke grondslag. Ten tweede is niet aannemelijk gemaakt dat schenden van de privacy noodzakelijk is om het scheefwonen te bestrijden. Ten derde zijn huurders niet vooraf geïnformeerd over de uitwisseling van gegevens tussen Belastingdienst en verhuurder, terwijl dat bij het verstrekken van dergelijke privacygevoelige informatie een absolute voorwaarde is.

In antwoord op Tweede Kamervragen over de bezwaren van Kennedy Van der Laan reageert Spies nauwelijks op het ontbreken van de wettelijke grondslag en het niet vooraf informeren van huurders.  Woonbonddirecteur Ronald Paping noemt dat onbevredigend. “Dat het kabinet achteraf een wettelijke grondslag wil vastleggen, betekent niet dat ze nu al mag overgaan tot schending van de privacy. Het uitdoen van een persbericht is ontoereikend om te voldoen aan de vereiste om huurders vooraf te informeren over de verstrekking van privacygevoelige informatie.”

Volgens minister geen alternatief

De minister gaat in haar antwoord wel in op de noodzaak om de privacy te schenden.
“Er is geen minder privacy-inperkende maatregel voorhanden die hetzelfde effect zou bereiken.” Paping vindt dat uit het antwoord van Spies niet duidelijk wordt waarom de privacyschending nodig is om het scheefwonen aan te pakken. Volgens Paping is het dan ook de vraag of het kabinet niet onwettig bezig is. Volgende week dient een kort geding van vier individuele huurders tegen het verstrekken van inkomensinformatie van de overheid aan verhuurders.

Meld privacyschending

Via de website www.gluurverhoging.nl roept de Woonbond huurders op om bij het College Bescherming Persoonsgegevens te melden dat hun privacy wordt geschonden. Als de overheid het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wil beperken, dan moet dat minimaal een wettelijke grondslag hebben. Die wettelijke grondslag ontbreekt momenteel, omdat de wet nog behandeld moet worden door de Tweede en Eerste Kamer. Toch verstrekt de Belastingdienst al sinds februari inkomensindicaties van huurders aan verhuurders.

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen