Spoedwet verlenging tijdelijk huurcontract gaat in

24 april 2020

In de wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten wordt geregeld dat tijdelijke huurcontracten tijdelijk kunnen worden verlengd gedurende de coronacrisis. Het gaat hierbij om contracten voor appartementen en huizen van maximaal 2 jaar en contracten van maximaal 5 jaar voor kamers. 

Binary Data verhuisverdriet

De wet treedt op 25 april in werking en geldt voor huurcontracten die eindigen in de periode tussen 1 april en 30 juni 2020. In de overgangsperiode (dus voor 25 april) kan ook al verlenging worden aangevraagd.

Vraag op tijd verlenging aan

Huurders hebben de mogelijkheid een tijdelijke verlenging van hun tijdelijke huurovereenkomst aan te vragen. Dat moeten ze uiterlijk doen binnen 1 week nadat de verhuurder ze heeft geïnformeerd over het einde van het huurcontract (de zogeheten aanzegging van de huurovereenkomst). De huurder en verhuurder kunnen, met oog op de einddatum, ook al eerder besluiten om de huurovereenkomst te verlengen.

Overgangsperiode

Voor de periode tot inwerkingtreding van de wet geldt een overgangsperiode. Huurders die al een aanzegging hebben ontvangen moeten hun verzoek tot verlenging voor 2 mei 2020 kenbaar maken. Verhuurders kennen in principe deze verlenging toe, tenzij deze voor 1 april al afspraken had om bijvoorbeeld de woning te verkopen, te slopen of te renoveren. Of als de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt.

Velenging tot drie maanden

De tijdelijke wet is met terugwerkende kracht ingegaan van 1 april tot 1 september en geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Huurcontracten kunnen verlengd worden met een maand, twee maanden of drie maanden tot uiterlijk 1 september 2020. Indien de Coronacrisis langer duurt, kan de wet eenmalig worden verlengd met een periode van maximaal 3 maanden. Om te kijken of je onder de regels valt, kun je ook de beslisboom van de overheid gebruiken.

Kritiek Woonbond

De Woonbond heeft aangedrongen op een spoedwet om te voorkomen dat mensen met een tijdelijk contract op straat komen te staan tijdens de Coronacrisis. Het is goed dat die spoedwet er ligt, maar de huidige opzet laat volgens de Woonbond te veel redenen voor het beëindigen van een contract open. Zo kunnen renovatie en sloopplannen vaak best worden uitgesteld als die betekenen dat iemand de woning uit moet  en is een huurachterstand onder de huidige regels ook een reden om een contract niet te verlengen. Terwijl huurders met een inkomensdaling door de Coronacrisis juist meer kans lopen de huur niet te kunnen betalen. Bovendien geldt de spoedwet niet voor alle vormen van tijdelijke verhuur, maar alleen voor die mogelijk zijn gemaakt in de wet doorstroming huurmarkt.

belangenbehartiging
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen