Persbericht

Steeds meer huurders in een te dure woning

7 april 2016

Het aantal huurders met een relatief laag inkomen en een te hoge huur is tussen 2009 en 2015 fors toegenomen, van 8 naar ruim 18% van de huurders. Zo'n 522.000 hurende huishoudens hebben een huurwoning waarvan de huur te hoog is, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend maakte. De Woonbond wijt dit aan de fors gestegen huren de afgelopen jaren. In 2013 is het systeem waarbij de huren maximaal met inflatie stegen losgelaten, en konden verhuurders een hogere huurverhoging vragen. Ook de laagste inkomens kregen een extra huurverhoging van 1,5% boven inflatie.

'Dat een half miljoen huishoudens in een woning zit die veel te duur is, toont wel aan dat het beleid van forse huurverhogingen veel mensen in de problemen heeft gebracht,' reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op de cijfers. 'De huren moeten omlaag voor deze huurders. En er moet nu eindelijk eens een rem komen op de enorme huurstijgingen.'

Gemiddelde woonlasten huurders fors gestegen

Huurders betaalden met gemiddeld 654 euro per maand aan huur en bijkomende woonlasten respectievelijk 50 en 100 euro meer dan in 2012 en 2009. Daarmee waren zij in 2015 gemiddeld 39 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt aan woonlasten. Dat komt vooral door de stijgende huren de afgelopen jaren.

Huurverlaging en rem op huurstijging

Paping: 'Dat huurders bijna veertig procent van hun inkomen kwijt zijn aan wonen laat zien dat de stijgende huren steeds meer mensen in armoede brengen. Voor veel mensen blijft er te weinig over om fatsoenlijk rond te komen.' Gezien deze dramatische cijfers moet er een rem op de huurverhoging komen, en moet de huur omlaag voor de huurders die nu al een te hoge huur betalen.

betaalbaarheid
jaarlijkse huurverhoging

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen