Steeds meer ouderen belanden na val op eerste hulp

21 november 2016

Vallen is een van de grootste problemen van thuiswonende ouderen. Vorig jaar belandden 97.400 ouderen op de spoedeisende eerste hulp als gevolg van een val. Dat is 40 procent meer dan tien jaar geleden. Het aantal ouderen dat overlijdt door een val is tussen 2010 en 2015 met 35 procent gestegen tot 3.267.

Gevallen in de badkamer

Dat staat in het rapport Vallen 65 jaar en ouder van VeiligheidNL, een maatschappelijke organisatie. Die spreekt van een trendbreuk omdat veel meer ouderen na een val in het ziekenhuis terechtkomen dan op grond van de vergrijzing mag worden verwacht. VeiligheidNL pleit voor meer aandacht voor de risico’s van vallen en voor betere preventie. Valpartijen kosten volgens de organisatie jaarlijks 912 miljoen.

Meer dan vijf medicijnen

Het risico op vallen hangt samen met medicijngebruik: 80 procent van de gevallen 65-plussers gebruikt meer dan vijf medicijnen. Driekwart is vrouw. Vrouwen hebben de hoogste levensverwachting en lopen eerder een botbreuk op.

Screening valrisico

Volgens VeiligheidNL blijkt dat bij 8 op de 10 ouderen die binnenkomen op een spoedeisende eerste hulp na een valongeval, al sprake was van een verhoogd valrisico. ‘Dit bevestigt het belang van valrisicoscreening bij ouderen in een eerder stadium. Na de screening kunnen gerichte preventie-activiteiten worden ingezet. Hiermee kan een potentieel groot deel van deze eerste hulp-bezoeken en het leed van de vaak langdurige gevolgen verminderd worden’, aldus Saskia Kloet, programmamanager ouderen bij VeiligheidNL.

Woningaanpassingen

Ouderenorganisatie ANBO vindt dat veel valpartijen te voorkomen zijn, bijvoorbeeld door woningaanpassingen te subsidiëren. Zo zorgt een te gladde douchevloer voor veel ongelukken. 

senioren
wonen en zorg

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen