Steeds meer steun voor aanpakken huurprijzen vrije sector

22 januari 2021

Reguleer middenhuur, maak vaart met woningbouw en verlicht lasten voor huurders. Die conclusie trekt CDA-parlementariër Julius Terpstra. Dat is een breuk met de lijn van het huidige kabinet. Terpstra noem de woningnood de grootste uitdaging voor het nieuwe kabinet en noemt behalve versneld bouwen van woningen ook het begrenzen van de middenhuren in de private sector als probaat middel om de wooncrisis te lijf te gaan. Om excessieve huurstijgingen te voorkomen, wil het CDA dat het puntensysteem voor de commerciële huursector aangepast en gemakkelijker afdwingbaar wordt gemaakt voor huurders. 

Eerder waren  de SP, GroenLinks en de PvdA al uitgesproken voorstander van het aan banden leggen van de huurprijzen in de vrije sector. Naast het CDA pleit nu ook de ChristenUnie voor maximeren van huurprijzen in de vrije sector. De politieke steun voor deze maatregel wordt dus steeds groter. En vereniging Eigen Huis sprak zich onlangs ook uit voor reguleren van de vrije huurmarkt. De maatschappelijke roep om om maximale huurprijzen in te voeren op de vrije huurmarkt wordt duidelijk steeds luider.

Oproep DNB

De Woonbond sprak met Terpstra naar aanleiding van een oproep van De Nederlandse Bank (DNB) om het kostenverschil tussen huurders en kopers te verkleinen. Volgens DNB benadelen de hoge huurkosten starters en andere huishoudens die te veel verdienen om sociaal te huren maar te weinig financiële middelen hebben om een huis te kopen. De bank wil de lasten gelijk verdelen en pleit er daarom voor het vermogen dat woningeigenaren opbouwen door het aflossen van hun hypotheek zwaarder te belasten. Hierdoor zouden kopers niet langer een fiscaal voordeel hebben ten opzichte van huurders die op andere wijze sparen. DNB meent dat met de extra belastingopbrengsten andere belastingen kunnen worden verlaagd.

Meer bouwen

Er zijn volgens Terpstra betere oplossingen om de problemen van huurders en de hoge huurprijzen aan te pakken dan huiseigenaren te belasten: ‘De belangrijkste oplossing is een open deur. We moeten meer bouwen. Daarnaast moeten woningcorporaties meer woningen in de middenhuur gaan verhuren’. Hieronder vallen woningen met een huurprijs tussen de 700 en 1000 euro.

Vrije sector reguleren

Zelfbewoningsplicht helpt ook volgens Terpstra: ‘Je wil voorkomen dat beleggers woningen opkopen en tegen een hoge prijs verhuren. Dat komt nu te vaak voor.’ Het is volgens het CDA-kamerlid zaak om ook private huurwoningen betaalbaar en bereikbaar te houden: ‘Dat kan door niet alleen meer te bouwen en door woningcorporaties meer middenhuur toe te staan, maar ook door de vrije sector te reguleren om excessen te voorkomen.’ 

Weg met de Wooncrisis

Steeds meer partijen zien, met de verkiezingen in het vooruitzicht, in dat er meer betaalbare huurwoningen nodig zijn, zowel in de sociale als de vrije sector. De oproep van de Woonbond en DeGoedeZaak aan de aankomende minister van Volkshuisvesting is inmiddels meer dan 14.000 keer getekend. Wil je politieke partijen duidelijk maken dat deze verkiezingen over het recht op een betaalbare woning gaan? En dat de beloftes waar gemaakt moeten worden en we echte oplossingen willen voor de wooncrisis? Mail de politiek over de wooncrisis

commerciële verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen