Stelling van de maand over passend toewijzen

9 juni 2015

Het kabinet voert in 2016 een nieuwe norm in voor het 'passend toewijzen' van huurwoningen. Dit moet voorkomen dat woningzoekenden met lage inkomens een woning krijgen toegewezen die ze niet kunnen betalen. Gaan corporaties hierdoor woningen goedkoper aanbieden?

Tot 2008 was passend toewijzen verplicht, maar deze wetgeving is afgeschaft. Het aantal huurders in een te dure woning is de laatse jaren fors toegenomen. In 2002 was het aantal dure scheefwoners 183.000, 6,1% van het totaal aantal huurders. In 2012 was dit aantal gestegen tot 378.000, 12,6% van het totaal.

De nieuwe norm bepaalt dat woningcorporaties aan minstens 95 procent van de woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag een woning moet toewijzen met een huurprijs onder de 'aftoppingsgrens' voor huurtoeslag. Voor huishoudens van 1 of 2 personen ligt die grens dit jaar op € 575,87, voor meerpersoonshuishoudens op € 618,24. De grens heet 'aftoppingsgrens' omdat huurtoeslagontvangers het gedeelte van de huur dat boven deze grens ligt grotendeels zelf moeten betalen. De stelling van de maand is dat passend toewijzen ervoor gaat zorgen dat huurwoningen goedkoper worden aangeboden.

Gerard Corjanus, voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging Dronten is het niet met de stelling eens. Hij ziet passend toewijzen als een inperking van de keuzevrijheid. Daarnaast gaat passend toewijzen volgens Corjanus leiden tot 'langere wachtlijsten voor de goedkoopste woningen die vaak niet voorhanden zijn. De grotere gezinswoningen worden moeilijk verhuurbaar omdat er weinig gezinnen staan ingeschreven en dit zal leegstand tot gevolg hebben.'

Catja van Dijk, voorzitter van Huurdersorganisatie Winschoten is voor passend toewijzen en denkt dat het gaat leiden tot goedkoper aanbod. 'Vorig jaar heeft onze verhuurder woningstichting Acantus bijna een kwart van de leeggekomen huurwoningen “niet passend” toegewezen. De meeste woningen worden aangeboden op of net onder de liberalisatiegrens van € 710,-,’ zegt van Dijk. ‘Wij vinden dat de huur van de aangeboden woningen minstens € 100,- omlaag moet, tot onder de aftoppingsgrens. Gelukkig heeft Acantus sinds kort een nieuwe directeur die beseft dat we in een krimpregio zitten en de noodzaak inziet van een ander beleid dat de betaalbaarheid hoog op de agenda heeft staan. Het steuntje in de rug van de nieuwe passendheidstoets kunnen we daarbij heel goed gebruiken.'

opiniepeiling
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen