Stelling van de maand over puntenstelsel

6 december 2012

Het kabinet Rutte 2 lijkt er zo snel mogelijk vanaf te willen: het puntenstelsel, ofwel woningwaarderingsstelsel. Als stelling van de maand leggen we deze keer aan u voor “Het puntenstelsel heeft zijn beste tijd gehad.”

Domino met euromunten

Met het puntenstelsel (officieel het ´woningwaarderingsstelsel´) wordt de oppervlakte en kwaliteit van een huurwoning in punten uitgedrukt. Hoe groter en hoe beter de kwaliteit, hoe meer punten een woning heeft.

Bij elk aantal punten hoort een maximum huurprijs. Meer dan die maximum huurprijs mogen verhuurders niet vragen. Als een verhuurder dat toch doet kan de huurder daar via de Huurcommissie wat aan doen. Woningen die onder het puntenstelsel vallen heten ook wel sociale huurwoningen

Het kabinet Rutte wil nu van het puntenstelsel voor sociale huurwoningen af. In het regeerakkoord van Rutte 2 staat: 'Het systeem voor woningwaardering wordt sterk vereenvoudigd met als grondslag 4,5 procent van de waarde op basis van de wet waardering onroerende zaken. Daarmee komt een einde aan het ingewikkelde puntensysteem.'

WOZ-waarde bepalend voor maximumhuur

Als het aan het kabinet ligt, wordt de maximum huurprijs dus niet langer bepaald door het puntenstelsel, maar  gelijkgesteld aan 4,5 procent van de woz-waarde van de woning. Het is nog onduidelijk hoe dat straks wordt uitgevoerd. Wel duidelijk is, dat 4,5% van de woz-waarde in gebieden met woningnood tot nog hogere huurprijzen gaat leiden.

Goed werkend systeem niet afschaffen

Daarnaast zijn er ook andere bezwaren tegen het loslaten van het puntenstelsel met zijn maximumhuur en huurprijsbescherming. Sinds 1 juli 2011 is het energielabel opgenomen in het puntenstelsel. “Dat begint nu juist te werken als prikkel voor energiebesparende maatregelen”, zegt Jaap de Gruijter, bestuurslid van corporatiekoepel Aedes. Hij ziet dan ook geen reden om een goed functionerend systeem zomaar af te schaffen.

Te ingewikkeld? Of juist te simplistisch?

Maar het kabinet vindt ook medestanders in zijn kritiek op het puntenstelsel. Maarten Pel, directeur bij woningcorporatie de Alliantie, vindt het huidige puntensysteem te technisch, ingewikkeld en ondoorzichtig. Volgens hem is de woz-waarde een betere basis voor huurprijsbepaling dan het puntensysteem. Al heeft ook hij kritiek op het plan van het kabinet om 4,5% van de WOZ-waarde als norm te nemen. Dat zou dan weer te simplistisch zijn, en te weinig rekening houden met regionale verschillen.

kabinetsbeleid
opiniepeiling
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen