Stelling van de maand over verkoop corporatiewoningen

5 december 2013

Sinds 1 oktober 2013 zijn er nieuwe regels voor de verkoop van duurdere corporatiewoningen. Bij huurdersorganisaties zijn die nieuwe regels slecht gevallen. Zij vrezen dat geliberaliseerde en ´te liberaliseren´ huurwoningen massaal in de verkoop gaan, waardoor er voor woningzoekenden steeds minder te kiezen valt. En makelaars vrezen dat laaggeprijsde corporatiewoningen de koopmarkt bederven.

Huis met bord ´sold´(verkocht)

Maar er zijn ook voorstanders van dit nieuwe uitverkoopbeleid. Met de stelling van de maand december zetten we even de pet van zo´n voorstander op: 'Meer verkoop van duurdere corporatiewoningen is een goeie zaak', luidt de stelling. Uw mening en eventuele toelichting is van harte welkom.

Woningen nodig voor huurders

Clemens Mol, adviseur bij het Amsterdams Steunpunt Wonen, is het zeer oneens met de stelling. De duurdere woningen die verkocht kunnen worden zijn hard nodig op de sociale huurmarkt, vindt hij. Wie bij dure huurwoningen aan villa´s denkt, heeft het overigens mis. Juist de woningen waar op de sociale huurmarkt het meest behoefte aan is, zijn vaak het duurst. En wie zegt dat corporaties hun dure woningen moeten verkopen zegt eigenlijk het volgende: Corporaties mogen geen speciale ouderenwoningen meer bouwen (zijn vaak duur in bouw), ze mogen geen gezinnen meer huisvesten (woningen boven de 50 m2 zijn met het huidige woningwaarderingsstelsel al snel geliberaliseerd) en corporaties moeten stoppen met het energiezuiniger maken van hun woningen (hoger label is een hogere puntprijs).

Regels gaan niet ver genoeg

​Frank van Blokland, directeur van de vereniging voor woningbeleggers IVBN, kan zich juist wel in de stelling vinden. Er bestaat zowel vanuit institutionele als vanuit particuliere beleggers veel interesse om complexen met overwegend geliberaliseerde huurwoningen van corporaties over te nemen, meldt hij. Dat geldt ook voor complexen met nieuwe koop- en/of vrije sector huurwoningen die corporaties hebben laten bouwen. Beleggers hebben dus interesse om de complexen corporatiewoningen over te nemen, maar wat Van Blokland betreft gaan de nieuwe verkoopregels nog niet ver genoeg.

Verhuurdersheffing zit dwars

'Ik vrees dat de versoepelde verkoopcirculaire helaas een zeer beperkt effect gaat hebben op de verkoop van complexen corporatiewoningen. Dat komt omdat het merendeel van de complexen bestaat uit (overwegend) te liberaliseren huurwoningen, die nog onder de € 681,- worden verhuurd. Daarop rust echter de verhuurderheffing. Die heffing drukt de prijs van het complex zodanig dat veel corporaties het niet interessant zullen vinden voor die prijs te verkopen.’

Lees meer argumenten van de voor- en tegenstander van deze stelling en stem ook

huurdersorganisatie
opiniepeiling
verkoop huurwoningen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen