Stelling van de maand over voorrang starters

22 augustus 2014

Moeten starters vaker voorrang krijgen bij de toewijzing van betaalbare huurwoningen? Praat erover mee in de stelling van de maand.

Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe Huisvestingswet van kracht. Die wet geeft gemeenten andere mogelijkheden om regels op te stellen voor de verdeling van betaalbare huurwoningen.

De nieuwe Huisvestingswet verschilt op een aantal punten met de wet die sinds 1993 gold. Gemeenten mogen niet meer in convenanten met corporaties afspraken maken over de verdeling van woonruimte. Maar in gebieden waar betaalbare woonruimte schaars is, mogen we ze wel in een gemeentelijke of regionale verordening vastleggen hoe woonruimte wordt toegewezen aan specifieke doelgroepen. In veel gemeenten met schaarste is de positie van starters zwak. Moeten zij voorrang krijgen bij de toewijzing van woningen? We vroegen twee betrokkenen naar hun mening over de stelling.

Meer woningen reserveren voor starters

Tom Hoven, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is het met de stelling eens. Hij noemt het noodzakelijk dat een deel van de goedkope woningvoorraad speciaal gereserveerd wordt voor starters, en stelt dat meer woningen voor starters ook voor meer doorstroming in de studentenhuisvesting zorgt. Omdat de wachtlijst voor een woning na je studententijd zo lang is, blijven veel afgestudeerden noodgedwongen op hun studentenkamer. Of ze gaan noodgedwongen terug naar het ouderlijk huis, omdat ze na een tijdelijk ´campuscontract´ nergens anders naartoe kunnen.

Systeem moet eerlijk zijn voor alle woningzoekenden

Henk Degenhart, voorzitter a.i van de Amsterdamse Huurdersvereniging ZuiderAmstel is het niet eens met de stelling. Hij stelt dat starters al op verschillende punten bevoordeeld worden, en vindt (nog) meer woningen reserveren voor starters niet eerlijk ten opzichte van gewone Amsterdamse huurders en woningzoekenden met een laag inkomen. Zij staan steeds langer op een wachtlijst voor een betaalbare woning. Degenhart merkt op dat er binnen zijn huurdersvereniging steeds vaker wordt terugverlangd naar woningtoewijzing via het CBH, het centraal bureau (her)huisvesting. Hoe dat systeem vroeger functioneerde was ook “lang niet altijd zaligmakend”, volgens Degenhart, “maar het was in ieder geval wel een eerlijk en rechtvaardig systeem”.

Lees meer en geef uw mening.

opiniepeiling
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen